AKAI

Servisné stredisko AKAI

  DIA, Bc. Janka Pilčíková
ADRESA:  
TELEFÓN: 045 / 68 12 281 ; 0918 821 475
E-MAIL: service@dia-electronics.com