Ako pracujeme s recenziami

Kto môže recenziu k produktu vložiť?


Recenziu k produktu môže vložiť vždy iba zákazník,

  • ktorý daný produkt kúpil na základe objednávky alebo rezervácie uskutočnenej v eshope spoločnosti NAY a.s. alebo po predložení vernostnej karty zákazníka spoločnosti NAY a.s. v niektorej z kamenných predajní spoločnosti NAY a.s., tzn. spoločnosť NAY a.s. umožňuje vkladať recenzie k produktu iba osobám, u ktorých je uvedenými spôsobmi nákupu overiteľné, že konkrétny produkt od spoločnosti NAY a.s. zakúpili
  • ktorému bol produkt zároveň dodaný, teda zákazník dostal produkt reálne k používaniu

Ako je možné vložiť recenziu?

Zákazník, ktorý spĺňa podmienky umožňujúce vloženie recenzie k produktu (viď. vyššie), má viac možností, ako recenziu vložiť:

  • Po prihlásení ku svojmu užívateľskému účtu, na ktorý bol produkt nakúpený, v užívateľskej sekcii je k dispozícii stránka „Produkty na hodnotenie“, kde si môže zákazník vybrať z ním zakúpených produktov, ktorých objednávka splňuje podmienky pre vkladanie recenzií, a následne môže daný produkt recenzovať
  • Po prijatí emailu v ktorom dostane zákazník k dispozícii link na hodnotenie. Tento email sa opäť zasiela iba v prípade splnenia všetkých podmienok

Vo všetkých prípadoch môže zákazník daný produkt hodnotiť iba raz


Ako sa počíta výsledné hodnotenie?

U každej recenzie prebieha kontrola jej obsahu adminom. Pokiaľ recenzia nie je v rozpore so zákonom, neobsahuje urážlivé správy, apod., dôjde k zverejneniu recenzie bez korekcie obsahu (tzn. zverejňujú sa aj negatívne recenzie).

Pri produkte je k dispozícii hviezdičkové hodnotenie. Výpočet celkového hodnotenia produktu prebieha tak, že z počtu hviezdičiek udelených v rámci všetkých zverejnených recenzií pre daný produkt sa vypočíta priemer.