Ako vybrať klimatizáciu

Ako vybrať klimatizáciu

Horúce letné dni vedia poriadne potrápiť ľudský organizmus, najmä ak trávi hodiny v neznesiteľnom dusne v uzavretých kancelárskych či bytových priestoroch. Klimatizácie sú v tomto prípade pre človeka vykúpením. Treba si však vedieť vybrať najvhodnejšiu klimatizáciu pre daný priestor a zároveň ju vedieť správne používať, aby neprišlo k nežiadúcim následkom v podobe rôznych zdravotných ťažkostí. Klimatizácia v súčasnosti má mnoho doplnkových funkcií a dá sa využívať aj inak, ako len na primárne chladenie.

Rýchly sprievodca pri výbere klimatizácie

 

 • Vyberajte si klimatizáciu u odborníka, ktorý zváži vaše požiadavky a dokáže sa orientovať v sortimente
 • Porozprávajte sa s predajcom o všetkých možnostiach klimatizácie. Dobrý predajca vám ponúkne také informácie, vďaka ktorým sa zorientujete v sortimente a správnom používaní jednotky.
 • Výhodou nákupu klimatizačnej jednotky v predajni je aj záručný a pozáručný servis. Myslite na to, pretože bez toho je ťažké udržať bezproblémový chod a hygienickú prevádzku
 • Premyslite si, či s klimatizáciou chcete len ochladzovať priestor, alebo ju využijete aj na vykurovanie.
 • Zvážte druh stavby, v ktorej budete klimatizovať, počet miestností, množstvo okien, počet ľudí, ktorí sú prítomní počas dňa, prítomnosť ďalších vykurovacích telies a podobne.
 • Vypočítajte si objem miestnosti (vynásobte výšku, šírku a dĺžku miestnosti v metroch) – sú to smerodajné údaje pre predajcu
 • Myslite aj na odvod kondenzovanej vody z vonkajšej jednotky. Ideálne je umiestnenie nad  odtokovým žľabom, trávnatou plochou, prípadne do väčšej nádoby a pod. Dbajte na to, aby kvapkajúca voda nesmerovala napríklad priamo susedovi na balkón.
 • Dohliadnite, aby vzdialenosť medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou bola, podľa možností, čo najkratšia. Inak sa môže inštalácia predražiť, a následne môžu byť vyššie aj náklady na spotrebovanú elektrickú energiu. Kratšia prepojovacia trasa navyše výrazne uľahčuje prípadné servisné opravy. Prijateľná vzdialenosť trasy pre domáce a kancelárske klímy je do 10 metrov. Vo veľkých budovách s vysokovýkonnými klimatizačnými zariadeniami sa vzdialenosť riadi inými parametrami.
 • Nezabudnite, že klimatizácia na svoj chod potrebuje elektrický zdroj – myslite na to pred inštaláciou.
 • Nevyberajte výhradne podľa ceny, zvážte aj návratnosť vstupných investícií z pohľadu ceny za spotrebovanú energiu.
 • Dbajte, aby hlučnosť klimatizácie najmä v denných obývacích miestnostiach či v spálňach bola minimálna. Výrazne by totiž mohla rušiť pohodu a zdravý spánok.
 • So stúpajúcim výkonom klimatizácie sa zvyšuje aj jej hluk. Preto nekupujte lacné a pochybné klimatizácie bez certifikácií, ale rozhliadnite sa po kvalitnej klimatizácii s invertorom, pretože ten pracuje výkonne a takmer nehlučne. V súčasnosti sú v ponuke všetky splity do 12 kW už len s invertorom.
 • Ak potrebujete ochladiť malú miestnosť s objemom približne 50 m3, postačí klimatizácia s chladiacim výkonom 2 kW. V prípade veľkej miestnosti s 300 m3 by takýto výkon nestačil, tu už je potrebný výkon okolo 10 kW.  

Princíp fungovania klimatizácie

Klimatizovanie funguje na princípe výmeny a odovzdávania energií, podobne ako je to v chladničkách. Výsledkom je potom tepelná úprava vzduchu, nie však jeho výmena. Zariadenia určené na klimatizáciu sa skladajú z dvoch hlavných častí, pričom kondenzačná jednotka je umiestnená vonku a chladiaca - výparníková vo vnútri. Obe sú však navzájom prepojené, najčastejšie medeným potrubím s izoláciou, ktorá bráni tepelným stratám. V tomto potrubí koluje pod vysokým tlakom chladiace médium, ktoré  odoberá teplo zo vzduchu, viaže ho na seba a odovzdáva ho do okolitého prostredia.
Vo vnútornej jednotke sa pritom nachádza aj takzvaný výparník. Práve tam sa médium vyparí a do vonkajšej jednotky už potom príde v plynnom skupenstve.
Vo výparníku - vnútornej jednotke, je aj ventilátor, ktorý odsáva teplo a vlhko z miestnosti. Výparník pritom pracuje ako výmenník tepla a odoberá všetko teplo zo vzduchu, ktorý odsal ventilátor a následne takto upravený vzduch vyfukuje späť do miestnosti.
Najdôležitejším prvkom vonkajšej jednotky je zabudovaný kompresor. Ako už vyplýva z názvu, komprimuje, teda stláča chladiace médium. Tým sa však zvyšuje tlak a médium kondenzuje, čiže sa z plynného skupenstva mení opäť na kvapalinu. Médium sa pritom znovu ochladzuje tak, že teplo odovzdá vonkajšiemu vzduchu. Preto nemôže byť vonkajšia jednotka vo vnútri miestnosti, ale práve vonku.
Chladivo už opäť v kvapalnej forme prúdi späť do vnútornej jednotky. Tam sa jeho tlak opäť zníži až na takú úroveň, aby sa médium mohlo vyparovať a opäť odoberať teplo z vnútorného vzduchu. Takto ochladený vzduch je už potom vyfukovaný do miestnosti.
Zjednodušene povedané, klimatizácie čerpajú vzduch z okolia vnútornej jednotky a upravujú jeho teplotu podľa požiadaviek. Dokážu pritom udržiavať konštantnú teplotu v miestnosti aj pri výrazných zmenách vonkajších podmienok.
Vo všeobecnosti sú základné klimatizácie prispôsobené na ochladzovanie miestnosti. Dnešné moderné klimatizácie sú však vybavené aj opačných chodom, pri ktorom vzduch ohrievajú, čím dokážu nahradiť vykurovacie teleso.

Účel klimatizácie

 • Ochladzovanie miestností
 • Vykurovanie - náhrada vykurovacích telies
 • Odvlhčovanie prostredia
 • Ofukovanie (ventilátor) – cirkulácia vzduchu a premiešavanie teplotných zón v miestnosti
 • Filtrácia vzduchu niekoľko násobnou vstavanou filtráciou, zamedzuje šíreniu prachu, choroboplodných zárodkov, vírusov, pachov, dymu a podobne

Klimatizácie podľa typu

Ochladzovače vzduchu

Nezamieňajte si ochladzovače vzduchu s klimatizačnými zariadeniami. Taktiež slúžia na schladenie horúceho vzduchu v miestnosti, avšak pracujú na úplne inom, jednoduchšom ale menej účinnom princípe ako klasické kompresorové klimatizácie s chladiacim médiom. Sú vybavené nádržkou na vodu, prípadne aj ľad a dokážu vzduch aj zvlhčovať. Ich technológia je omnoho jednoduchšia ako pri klimatizáciách a rovnako tak aj investičné náklady. Nemožno však od nich očakávať taký výsledok, ktorý poskytnú práve klimatizácie.

Klimatizácia s invertorom

Väčšina moderných klimatizácií je už vybavená invertorom. Je to technológia, ktorá je šetrnejšia, s tichou prevádzkou a predĺženou životnosťou oproti klasickým modelom. Invertor si dokáže sám regulovať svoj výkon podľa nastavených požiadaviek na teplotu a podľa reálnych podmienok v miestnosti. Zabezpečuje rovnomerné zníženie výkonu klimatizácie, ak už teplota dosiahla požadovaný stupeň. Výrazne tým dokáže usporiť odber energie a eliminuje prúdové nárazy do elektrickej siete.

Klimatizácia s tepelným čerpadlom

Je to ekologická technológia, ktorá je však už pomaly zabudovaná vo všetkých moderných klimatizačných zariadeniach. Pomocou čerpadla dokáže klimatizácia vykurovať prostredníctvom odoberania tepla z vonkajšieho prostredia, čím výrazne šetrí náklady na energie.

Klimatizácia on / off

Staršie modely pracujú stále s rovnakým výkonom, bez prihliadania na aktuálnu teplotu v miestnosti. Majú teda vyššiu spotrebu energie. Podľa noriem platných v EÚ sa už takéto klimatizácie nevyrábajú, no stále ich možno nájsť v niektorých domácnostiach či administratívnych budovách.

Klimatizácie podľa výkonu a rozlohy miestnosti

Toto je mimoriadne dôležitý fakt, od ktorého sa odvíjajú aj ďalšie parametre klimatizácie. Ak totiž bude výkon klimatizácie nepostačujúci pre rozmer klimatizovanej miestnosti, výrazne to zvýši odber energie, pretože sa bude klimatizácia snažiť dosiahnuť potrebnú teplotu, ale konečný výsledok aj tak nedosiahne požadované hodnoty. Ak bude výkon predimenzovaný, klimatizačná jednotka sa bude zbytočne opakovane zapínať a vypínať. Vo všeobecnosti platí pravidlo, že na každých 10m2 prislúcha 1kW chladiaceho výkonu, alebo na 1 m3 potrebujete výkon 40-60 W.
Výkon sa udáva  najčastejšie vo wattoch (W, kW), no stretnete sa aj s hodnotami Btu/h (Btu - britských tepelných jednotiek). Nepomýľte si jej výkon s elektrickým príkonom, ktorý udáva celkovú spotrebu elektrickej energie zariadenia.

Podľa spôsobu umiestnenia

Mobilné klimatizácie

Tento typ klimatizácie nie je potrebné nikam pripevňovať. Používajú sa pre miestnosti, v ktorých potrebujeme znížiť vysokú teplotu, napríklad v letných mesiacoch. Pre odvádzanie tepla von z priestoru je však potrebná hadica. Preto je vhodné umiestňovať ju k oknu, aby sa cez neho hadica ľahko dala vyviesť. V prípade opakovaného využitia mobilnej klimatizácie sa môže napríklad  preraziť v stene otvor na hadicu. V tomto prípade však nejde o celkové vyriešenie odvodu tepla z miestnosti, ale skôr o riešenie dočasné, prípadne riešenie núdzové.
V jednom zariadení je pohromade chladiaci kompresor, ventilátor a čistiace filtre. Rovnako bývajú vybavené diaľkovým ovládaním a možnosťou regulácie viacerých nastavení. Ich nevýhodou je väčšia hlučnosť, preto nie sú ideálne do obytných miestností.

Nástenné (splitové, multisplitové)

Splitové klimatizácie pozostávajú z dvoch hlavných častí: vonkajšej (kondenzačnej) a vnútornej chladiacej  jednotky, ktoré sú vzájomne prepojené potrubím s izoláciou zabraňujúcou tepelnej strate. Cez potrubie prechádza chladivo meniace sa na chladiacu kvapalinu. Čím je potrubie kratšie, tým sú energetické nároky menšie a účinnosť citeľnejšia. Vonkajšia časť obsahuje kompresor a umiestňuje sa podľa zváženia napríklad na stenu budovy, strechu, balkón a podobne. Vnútorná časť klimatizačná jednotka sa upevňuje na stenu približne v 2 metroch od podlahy, tak aby nespôsobovala prievan do tváre ľudí v miestnosti.
V prípade potreby vnútornej jednotky do viacerých miestností hovoríme o multisplitovej klimatizácii. Postačí jedna vonkajšia jednotka, na ktorú sa pripájajú ďalšie vnútorné.
Nástenné klimatizácie patria medzi najrozšírenejšie.

Podľa energetickej účinnosti


Pri kúpe klimatizácie je tento faktor mimoriadne dôležitý. Nejde totiž len o vstupnú investíciu, ale o prevádzkové náklady, ktoré bude klimatizácia na svoj chod potrebovať. Ak je prvotná investícia na prvý pohľad vysoká, nemusí to ešte znamenať jej nedostupnosť. Stačí si len prepočítať návratnosť z pohľadu ročných účtov za odber elektrickej energie. Preto sa oplatí pouvažovať nad kvalitnou klimatizáciou, ktorá však patrí do energeticky najúspornejšej kategórie.

Podľa zaradenia do tried

Triedy uľahčujú orientáciu medzi klimatizáciami a ich vybavením.

Nižšia trieda

V tejto triede hovoríme o základných modeloch s minimálnym množstvom funkcií. Slúžia výlučne na ochladzovanie miestností či ako ventilátor a obsahujú bežné filtre. Sú cenovo dostupné, no treba počítať s vyššími nárokmi na spotrebu energie. Zaraďujeme sem klimatizácie s energetickým štítkom A-G

Stredná trieda

Je zrejme najrozšírenejšou kategóriou pre dobrý pomer ceny a kvality. Patria do energetickej triedy A+ a viac, oplývajú nízkou hlučnosťou, kvalitnejším vybavením i viacerými filtrami.

Vyššia trieda

Hovoríme o najkvalitnejších prístrojoch s energetickým radením do triedy A++ a vyšším. Vyznačujú sa dizajnovými prvkami, kvalitným vnútorným vybavení, väčším počtom funkcií ako možnosť kúrenia, vetranie, zvlhčovanie vzduchu, senzormi pohybu, úporným módom, a minimálnou hlučnosťou.

Podľa miery hluku


Vo všeobecnosti platí, že čím vyšší je výkon klimatizácie, tým je úmerne vyšší aj hluk, ktorý vydáva počas prevádzky. Výrobcovia túto skutočnosť zohľadňujú najmä pri bytových klimatizáciách, a preto sa ich snažia vyrábať čo najmenej hlučné. Parametre klimatizácie však ovplyvňuje viacero faktorov ako značka, princíp fungovania, použité technológie a podobne. Hlučnosť sa však nezohľadňuje len pri vnútorných jednotkách, ale i vonkajších, tak aby splitová jednotka namontovaná na paneláku nerušila napríklad susedovu spálňu. Najkvalitnejšie klimatizácie dokážu vyprodukovať mieru hlučnosti pod 20dB, čo sa rovná napríklad šepotu. Prijateľná hodnota hluku, ktorú možno akceptovať aj v spálni, je okolo 20dB.
Medzi najmenej hlučné patria klimatizácie s invertorom. Mobilné klimatizácia patria k najhlučnejším, pretože v sebe spájajú všetky zariadenia v jednom.

Podľa dizajnu

Klimatizačná jednotka môže výrazne ovplyvniť vzhľad miestnosti, najmä ak sa inštaluje do obývacích zón v bytoch či domoch. Väčšina klimatizácií je vyrábané v bielom prevedení, aby boli čo najmenej rušivým elementom, a zároveň patria aj k cenovo najdostupnejším. To však neznamená, že si zákazník nevyberie aj z ďalších prevedení. Na trhu je množstvo dizajnových modelov od renomovaných výrobcov určených do reprezentatívnych miestností, treba však očakávať výrazne vyššie investície. Vyberať sa dá z modelov zložených z farebných,  nerezových, sklenených, podsvietených modelov, rovnako aj z modelov s ornamentami či obrázkami, ktoré môžu byť rôznych minimalistických tvarov a hrúbok.

Podľa doplnkových funkcií

Netreba zabúdať, že každá klimatizácia výrazne ovplyvňuje aj zdravie človeka. Moderné klimatizácie sú vybavené radou funkcií, ktoré dokážu eliminovať negatíva nevhodných nastavení či účinkov. Je preto vždy na rozhodnutí používateľa, akú si vyberie.
Klimatizácie, ktoré ponúkajú poprední výrobcovia, sú môžu byť vybavené aj takýmito funkciami:

Časovač
Vďaka časovaču je možné naprogramovať spustenie alebo vypnutie klimatizácie v určených dňoch a časoch. Samozrejme, načasovať sa dá aj správne zvolená teplota, ktorú požaduje používateľ.

Autoreštart
V prípade výpadku prúdi sa všetky nastavenia dokážu vrátiť do pôvodných.

Sleep (natavenia pre nočný režim)
Počas spánku táto funkcia zníži teplotu v miestnosti a nastaví ju na optimum, či už pri chladení alebo kúrení. Takto dokáže ušetriť prevádzkové náklady.

Turbo
S touto funkciou sa dá okamžite spustiť intenzívne chladenie alebo vykurovanie, pre čo najrýchlejšie dosiahnutie požadovanej teploty. Je užitočná v prípade, že sa napríklad počas horúcich letných dní vraciate do rozpáleného bytu. S klasickou klimatizáciou by bol totiž nábeh na želanú teplotu omnoho dlhší.

Nastaviteľné lamely s funkciou Swing
S touto funkciou môže používateľ usmerňovať vyfukovanie vzduchu podľa potrieb usmerniť vyfukovaný vzduch tak, aby neobťažoval napríklad fúkaním do tváre alebo dokonca nenadvihoval kancelársky papier počas chladenia. Ak majú takéto lamely aj pohon, dokážu sa pohybovať a tým rovnomerne rozptyľovať vzduch v celej miestnosti.

Automatický režim
S touto funkciou odpadá otravné nastavovanie a prepínanie režimov počas teplotných výkyvov počasia. Funkcia dokáže udržiavať všetky nastavenia vo vhodnom pomere.

Zopár rád na záver, ako správne používať klimatizáciu

 

 • Počas noci a spánku odporúčame teplotné rozmedzie v spálni medzi 24-27 °C. Je to prijateľná teplota pre spánok v zime i v lete, a taktiež aj pre chod klimatizácie. Podľa odborníkov je údajne vhodné vychladiť miestnosť na 20°C, ale pocitovo táto teplota už hraničí s nízkym komfortom. Nehovoriac o energetických nárokoch na klimatizačné zariadenie.
 • Servisujte klimatizáciu minimálne jeden krát za rok, vyhnete sa tak nepríjemnému zápachu a šíreniu choroboplodných zárodkov.
 • Prúd vzduchu nikdy nesmerujte priamo na seba. Nasmerujte ho ideálne pod strop a nechajte ho striedavo klesať. Prúdenie nikdy nesmie byť cítiť ako prievan.
 • Sledujte aj vlhkosť vzduchu v miestnosti, aby nebola príliš vysoká či nízka. Ideálne by sa mala hýbať v rozmedzí 40% - 60%.
 • Nechlaďte miestnosť do extrémnych rozdielov s vonkajšími teplotami. Telu po prechode z chladného do horúceho prostredia hrozí teplotný šok. Ideálny rozdiel medzi vonkajším prostredím a klimatizovanou miestnosťou by sa mal hýbať medzi 5 – 7 °C.
 • Vetrajte len vtedy, keď je klimatizácia vypnutá. Vetranie znižuje účinok klimatizácie a zároveň sa tak zvyšuje spotreba energie.
 • Ak je klimatizácia vybavená inteligentným režimom pre jedného používateľa, využívajte ho ak je v miestnosti len jeden človek, ušetríte tak náklady na prevádzku.

 

 

Produkty v akcii

Zobrazujeme 0 výsledkov Použite filter pre spresnenie požiadaviek.

Mohlo by vás zaujímať

Dlhodobá akcia

Bežné, jednoduchšie šľahania zvládnete i pomocou ručných šľahačov a ponorných mixérov. Tie tvoria samostatnú kategóriu a sú zároveň dobrými pomocníkmi, ľahko sa s nimi manipuluje a sú vždy poruke. Avšak v prípade, že radi i často varíte, či pečiete a používate týchto pomocníkov až príliš hojne, možno je na čase pouvažovať nad kúpou kuchynského robota. Kuchynský robot šetrí najmä čas pri varení a pečení, pomocou viacerých nástavcov a prídavných zariadení. Jeho multifunkčnosť ušetrí starosti s vyťahovaním a umývaním viacerých typov mixérov a šľahačov. Okrem jednoduchších mixovaní zvláda sekanie, drvenie, dokonca hnetenie hustého kysnutého cesta. Niektoré typy majú aj integrovanú váhu, čo proces prípravy jedla tiež značne zjednoduší. Zároveň sú i také, ktoré vlastnia zabudovanú varnú dosku.

220x220_AKOVYBRAT_kuchynsky_robot

Dlhodobá akcia

Moderné chladničky dnes dokážu významne predĺžiť mnohým potravinám životnosť. Patria preto k štandardnému vybaveniu kuchyne a jej výberu sa pri zariaďovaní domácnosti zrejme nevyhnete. V súčasnosti existuje množstvo rôznych modelov s viacerými užitočnými funkciami, ktoré sú však finančne náročnejšie. No treba zvážiť počiatočné investície, pretože onedlho sa všetko vráti v podobe kvalitných chladených potravín. Ide predsa o vaše jedlo.

220x220_AKOVYBRAT_chladnicku

Dlhodobá akcia

Digestor má v kuchyni svoje nezastupiteľné miesto. Okrem odstraňovania vôní, či zápachov totiž v konečnom dôsledku odsáva aj vlhkosť. Odstraňuje pary, ktoré by sa inak usádzali na stenách. Preto, či už v kuchyni trávite viac alebo menej času, nemalo by to mať vplyv na to, či sa rozhodnete kúpiť si digestor. Zíde sa za každých okolností, či už varievate pravidelne, alebo vám len v sobotu večer prihoria pukance v mikrovlnnej rúre.

220x220_AKOVYBRAT_digestor

Zobraziť všetky akcie