Ako vybrať tlakomer

Ako vybrať tlakomer

V zdravom tele zdravý duch! V súčasnosti existuje viacero prostriedkov na to, aby ste zistili, či ste fit. No klasický tlakomer pre poriadne, dôveryhodné meranie tlaku, to je celkom iná káva. Každodenné či inak pravidelné premeriavanie tlaku vás bude informovať neskreslene o vašom stave. Navyše, ak máte tlakomer doma, pri náhlej chvíľkovej nevoľnosti nebudete hneď musieť volať záchranku.

Rýchly sprievodca pri výbere tlakomera

 • Premyslite si, koľko ste do tlakomeru ochotní investovať. Kvalitné zariadenia totiž nie sú najlacnejšie, zato by však mali byť spoľahlivé, najmä čo sa výsledku týka.
 • Pri výbere dbajte na certifikáciu tlakomera. Nafúknuť manžetu s balónikom dokáže každý, no presnosť údajov má na starosti samotný tlakomer. Ak nie je dobre nakalibrovaný (v prípade mechanického tlakomera), môže nastať určite skreslenie.
 • Vybrať si môžete z dvoch typov manžiet – jedny sú určené na zápästie, iné na rameno. V rámci zápästia ide o skladnejšie modely, oplatia sa v prípade, ak ho potrebujete mať neustále pri sebe, napríklad v práci či na cestách
 • Veľkosť manžety súvisí s presnosťou merania, preto dbajte o to, aby sa obvod manžety pohyboval približne v rozpätí obvodu vášho ramena.

Základné rozdelenie tlakomerov

Na prvý pohľad to nemusí vyzerať komplikovane, no tlakomerov je v skutočnosti na trhu veľké množstvo. Každému môže totiž vyhovovať iný prístup a hoci to znie zvláštne – nie každý dôveruje digitálnemu meraču a na druhej strane nie každý je zase zástancom mechanického tlakomera.

Mechanické

Ide o najstarší typ tlakomera, ktorý sa však stále považuje za spoľahlivý. Dokonca ho viacerí i uprednostňujú, no v jeho ceste mu tak trochu stojí moderná technológia, ktorá stavila skôr na elektroniku. Pri tomto tlakomeri sa hodnota určuje pomocou analógových „hodín“ – teda tlak zobrazuje ručička, ktorá sa presúva po číselných hodnotách. V inom prípade môže ísť o ortuťový stĺpec, z ktorého sa dá hodnota odhadnúť. K vierohodnosti teda pomáha to, že si svojím zrakom overujete namerané hodnoty. Na začiatok je však potrebné napumpovať pomocou malého balónika „do ruky“ vzduch do návleku na ruke. Okrem toho na vypočutie si tlkotu srdca potrebujete i fonendoskop. Pomocou neho začujete tlkot srdca, ktorý si spojíte s ručičkou či ortuťou ukazujúcou určitú číselnú hodnotu. Ortuťové tlakomery sú ešte stále častou výbavou v ambulanciách lekárov, no postupne ich nahrádzajú elektromechanickými.

Elektromechanické

Princíp merania elektromechanickým tlakomerom je veľmi podobný ortuťovému , s tým rozdielom, že stĺpec ortuti je nahradený LED diódami. Aj pri tomto type merania je potrebný fonendoskop.

Digitálne (automatické)

Na rozdiel od mechanických, kde pohyb ručičiek či ortuti vidíte, pri digitálnych tlakomeroch musíte dôverovať zobrazeným číslam na digitálnom displeji. Samozrejme, sú to rovnako spoľahlivé zariadenia. Neoplatí sa však príliš malá investícia, pretože, tak ako vždy, za kvalitu si treba priplatiť. Okrem toho, ide o vaše zdravie, a tak sú presné informácie veľmi dôležité. Lacné digitálne tlakomery nemusia byť vždy dobrým nápadom. Vzduch do návleku na ruke napumpuje sám tlakomer vďaka svojej vstavanej pumpičke. Digitálne tlakomery môžu využívať batérie, ale aj sieťové napájanie.

Poloautomatické

Sú prienikom medzi mechanickým a digitálnym tlakomerom. V tomto prípade si vzduch do zariadenia vháňate sami, no zobrazovanie prebieha automaticky na displeji. Tento typ sa nazýva oscilometrický a jeho princíp je založený na podobnom spôsobe ortuťový, s tým rozdielom, že snímač oscilácií vyhodnocuje namiesto fonendoskopu. V tomto prípade nie je potrebný fonendoskop, čo môže byť pre niekoho rozhodujúce.

Parametre pre výber tlakomeru

Podľa miesta merania pulzu

Na zápästí
Tlakomery na zápästie sú vhodné pre občasné meranie tlaku, napríklad ak sa pacient nachádza mimo domova. Keďže majú malé rozmery a nízku hmotnosť, a ide skladnejšie modely, môžu sa využívať ako cestovné. Pre meranie nie je potrebné si vyzliekať odev ani vyhŕňať rukáv. Pri kvalitných modeloch je meranie rovnako spoľahlivé ako pri tlakomeroch určených na pažu. Podmienkou je však správna poloha ruky počas celej doby merania, a to na úrovni srdca. Inak by mohli byť namerané hodnoty značne skreslené. Niektoré sú preto doplnené o senzor polohy zápästia, ktorý pomôže pri hľadaní správnej polohy paže a tak zabezpečí správnosť merania.

Na ramene
Pre presné nameranie hodnôt je dôležité mať správnu veľkosť manžety. Pri výbere sa postupuje priamoúmerne – čím väčšie rameno a teda paža, tým väčšia manžeta. Štandardne má manžeta obvod od 22 do 32 cm, no existujú samozrejme i väčšie kúsky pre rozmernejších ľudí.
Komfort manžeta – táto je univerzálna a pasuje na obvod ramena veľkosti 22 – 42 cm. S týmto rozsahom by ste mali pokryť potreby celej rodiny od detí až po dospelých objemnejších ľudí.
Všeobecne sa však uprednostňujú tlakomery na rameno, čo má fyzikálne vysvetlenie – tepny sú tu jednoducho väčšie, a tak by mali byť hodnoty presnejšie.
Ramenné tlakomery sa ďalej rozdeľujú:

 • Plnoautomatické: o nafukovanie manžety sa stará kompresor v zariadení. Je najvyužívanejším typom.
 • Poloautomatické: manžeta sa nafukuje pomocou ručného balónika, čo vyžaduje skúsenosti so správnym spôsobom merania, prípadne aj istú zručnosť.

Podľa funkcií

Kategória pamäťových funkcií patrí skôr k digitálnym a poloautomatickým tlakomerom, keďže ide o funkcie týkajúce sa elektroniky.

 • Pamäť – pri tlakomeroch sa môžeme stretnúť s pamäťou, ktorá ukladá hodnoty posledných meraní alebo meraní zaznamenávaných za vami zadané časové obdobie. Hovoríme pritom až o stovkách hodnôt tlaku.
 • Pamäť hodnôt viacerých osôb – tlakomer nemusí využívať iba jedna osoba, a preto je v rámci ukladania údajov výhodné, ak systém dokáže odlíšiť dve rozdielne osoby, ktoré si tlak merajú. Ich výsledky sa tak porovnávajú i zoraďujú zvlášť.

Podľa certifikácie

Cena, samozrejme, neprezradí to, či je tlakomer spoľahlivý. O tom by mal svedčiť skôr certifikát. Tlakomer by mal zodpovedať medzinárodným protokolom a rôznym nariadeniam.
Môže to byť napríklad BHS (British Hypertension Society), IP protokol vydaný Európskou úniou, alebo AAMI (Asociation for the Advancement of Medical Instrumentation.

Doplnkové parametre pre výber tlakomera

Možnosť pripojenia k počítaču

Drahšie typy tlakomerov ponúkajú aj možnosť pripojenia k počítaču. Priložené inštalačné CD sa nainštaluje do počítača a následne sa pripojí tlakomer k počítaču pomocou USB kábla, prípadne bezdrôtovo (do smartfónov). Takto sa dajú namerané hodnoty ukladať, porovnávať, analyzovať, vytvárať hodnotové grafy, alebo online zdieľať so svojim lekárom.

Zdroj napájania

Batérie
Väčšina digitálnych tlakomerov využíva ako zdroj energie batérie. Ak sú však batérie vybité, meranie sa buď neuskutoční, alebo namerané hodnoty nemusia byť presné.

Adaptér (sieťový zdroj)
Vyššie a drahšie modely (okrem zápästných) sa však dajú pripojiť do zásuvky, čo je praktická stránka najmä pre pacientov, ktorí si potrebujú merať tlak v pravidelných intervaloch a spoľahlivý chod je pre nich nevyhnutnosťou.

Detekcia pohybu

Funkcia, ktorá sleduje správnu polohu tela pri meraní. Ak ste sa napríklad počas merania hýbali, prípadne ste s niekým komunikovali, kontrolka na to upozorní.

Displej

Mal by byť dostatočne zrozumiteľný, s ľahko čitateľnými údajmi aj pre staršie osoby. Od typu tlakomera a jeho funkcií zobrazuje príslušné ikony. Veľkým plusom je, ak je displej podsvietený, čo využijete v prípade zhoršených svetelných podmienok. Niektoré farebné LED displeje menia farbu ikon podľa hodnôt nameraného tlaku. Podľa zobrazenej farby je možné rýchlo a ľahko zistiť, či sú výsledky v poriadku.

Niekoľko tipov na záver, ako si správne merať tlak

 • Ak patríte k pacientom s pravidelnou potrebou merania tlaku, vyberajte si pre prvé meranie vždy približne rovnakú hodinu po rannom prebudení a pred užitím liekov. Snažte sa dodržiavať vždy rovnaké podmienky merania.
 • Približne pol hodiny pre meraním nevykonávajte zvýšenú fyzickú aktivitu, nejedzte a nepite, ani nepožívajte povzbudzovacie nápoje či potraviny, a rovnako sa zdržte fajčenia. Snažte sa byť čo najviac v pokoji.
 • Uskutočnite opakované meranie trikrát po sebe. Spoľahlivý je priemer z 2.a 3. Merania. Nezabudnite dodržať medzi jednotlivými meraniami 2-3 minútový odstup.
 • Uistite sa o správnej veľkosti manžety, ak ste si zvolili typ tlakomeru s meraním na ramene.
 • Ruka, na ktorej prebieha meranie, by mala byť umiestnená vždy na úrovni srdca
 • Meranie vykonávajte vždy v sede a vždy na rovnakej ruke.
 • V prípade kolísavého tlaku alebo výraznejších odchýlok sa poraďte so svojim lekárom.
 • Vyberajte si klinicky overené prístroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkty v akcii

Zobrazujeme 0 výsledkov Použite filter pre spresnenie požiadaviek.

Mohlo by vás zaujímať

Dlhodobá akcia

Bežné, jednoduchšie šľahania zvládnete i pomocou ručných šľahačov a ponorných mixérov. Tie tvoria samostatnú kategóriu a sú zároveň dobrými pomocníkmi, ľahko sa s nimi manipuluje a sú vždy poruke. Avšak v prípade, že radi i často varíte, či pečiete a používate týchto pomocníkov až príliš hojne, možno je na čase pouvažovať nad kúpou kuchynského robota. Kuchynský robot šetrí najmä čas pri varení a pečení, pomocou viacerých nástavcov a prídavných zariadení. Jeho multifunkčnosť ušetrí starosti s vyťahovaním a umývaním viacerých typov mixérov a šľahačov. Okrem jednoduchších mixovaní zvláda sekanie, drvenie, dokonca hnetenie hustého kysnutého cesta. Niektoré typy majú aj integrovanú váhu, čo proces prípravy jedla tiež značne zjednoduší. Zároveň sú i také, ktoré vlastnia zabudovanú varnú dosku.

220x220_AKOVYBRAT_kuchynsky_robot

Dlhodobá akcia

Moderné chladničky dnes dokážu významne predĺžiť mnohým potravinám životnosť. Patria preto k štandardnému vybaveniu kuchyne a jej výberu sa pri zariaďovaní domácnosti zrejme nevyhnete. V súčasnosti existuje množstvo rôznych modelov s viacerými užitočnými funkciami, ktoré sú však finančne náročnejšie. No treba zvážiť počiatočné investície, pretože onedlho sa všetko vráti v podobe kvalitných chladených potravín. Ide predsa o vaše jedlo.

220x220_AKOVYBRAT_chladnicku

Dlhodobá akcia

Digestor má v kuchyni svoje nezastupiteľné miesto. Okrem odstraňovania vôní, či zápachov totiž v konečnom dôsledku odsáva aj vlhkosť. Odstraňuje pary, ktoré by sa inak usádzali na stenách. Preto, či už v kuchyni trávite viac alebo menej času, nemalo by to mať vplyv na to, či sa rozhodnete kúpiť si digestor. Zíde sa za každých okolností, či už varievate pravidelne, alebo vám len v sobotu večer prihoria pukance v mikrovlnnej rúre.

220x220_AKOVYBRAT_digestor

Zobraziť všetky akcie