Bezpečnostné opatrenia pri návšteve predajne

Prosíme vás, v záujme ochrany vášho zdravia, ale aj zdravia ostatných zákazníkov a našich zamestnancov, rešpektujte nasledovné pokyny pri návšteve predajní. Ďakujeme.

  • Do predajne vstupujte iba s rúškom cez nos a ústa. Prípadne použite šatku alebo šál.
  • Pri vstupe do predajne si vydezinfikujte ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom.
  • Dodržujte 2-metrovú vzdialenosť medzi vami a ďalšími osobami, ktoré sa nachádzajú v predajni.


Ďakujeme za pochopenie.

Tím NAY