Casio FX 9860G III

Top príslušenstvo

Bežná cena
Zadarmo
Nay Extra cena Zadarmo

Ukázať všetko príslušenstvo

Popis produktu

Kalkulačka Casio FX 9860G III je určená na vedecké účely. Umožňuje náročné počty, metriky a funkcie. Ponúka grafické zobrazenie výpočtov a vzorcov.

Vlastnosti a funkcie

Všeobecné

 • Doplnkové aplikácie/add-ins
 • Možnosť update operačného systému
 • Tabuľkový kalkulátor
 • Physium (predinštalované doplnkové aplikácie (Add-In))
 • eActivity
 • funkcie QR code
 • Možné pripojenie C-Lab/ECON 4
 • Ochranné pevné puzdro
 • Kábel pre prepojenie dvoch kalkulátorov
 • Automatické vypnutie
 • Možnosť prepojenia s PC
 • Emulátor-Software (nie je súčasťou balenia)
 • Batérie: 4x AAA

Grafické funkcie

 • X=f(Y) graf funkcie
 • Počet funkcií 20
 • Počet parametrických funkcií 20
 • Počet funkcií v polárnej sústave súradníc 20
 • Graf nerovnice - zvýraznenie v grafe
 • Možnosť zväčšenia, posunu v grafe
 • Režim kužeľosečiek

Štatistika

 • Stredná hodnota, smerodajná odchýlka
 • Lineárna regresia
 • Medián, kvartály
 • Popisná štatistika
 • Výpočet permutácií, variácií a kombinácií
 • Regresná analýza
 • Histogram, bodový graf
 • Stĺpcový graf
 • Výsekový graf
 • Počet zoznamov 26 x 6
 • Maximálny počet položiek 999
 • Generátor náhodných desatinných čísel
 • Generátor celých náhodných čísel
 • Test dobrej zhody, analýza rozptylu, F test
 • Testy s normálnym a študentovým rozdelením pravdepodobnosti
 • Simulácia pravdepodobnosti (doplnok)
 • Rozdelenie pravdepodobnosti

Diferenciálny a integrálny počet

 • Numerické integrovanie
 • Numerické derivovanie
 • Maximum, minimum

Programovanie

 • Pamäť vzorcov
 • Programovanie vlastných funkcií
 • Textové funkcie
 • Podpora jazyku Python

Finančné funkcie

 • N, %, I, PMT, PV, FV – Finančné funkcie (počet období, percenta, úroková miera, platba, súčasná hodnota, budúca hodnota)
 • Amortizácia

Funkcia s úrokmi

 • Výpočet efektívnej úrokovej miery
 • Výpočet jednoduchého a zloženého úročenia
 • Dátum splatnosti
 • Funkcie pre práce s dátumami
 • Výpočet odpisov
 • Výpočet dlhopisov
 • Cash flow analýza
 • Výpočet ceny, nákladov a zárobku

Ďalšie fukcie

 • Prevody medzi desiatkovou, dvojkovou, osmičkovou a šestnástkovou sústavou a výpočty v nich
 • Exponenciálne a logaritmické funkcie
 • Tabuľka hodnôt funkcií
 • Riešenie sústav lineárnych rovníc (až 6)
 • Výpočet koreňa polynómu (až 6)
 • Logické funkcie (AND/OR/…)
 • Výpočty s komplexnými číslami
 • Riešenia nelineárnych rovníc
 • Výpočty s maticami
 • Výpočty s vektormi
 • Funkcia ANS (poslední výsledok)
 • Zvyšok po delení

Parametre produktu

Kľúčové parametre produktu

Typ kalkulačky vedecká

Hodnotenie

0,0 / 5

0 recenzií Casio FX 9860G III

0% Kvalita
Nehodnotené

0% Hodnota za peniaze
Nehodnotené

Ako pracujeme s recenziami