Centrála

Sídlo spoločnosti

NAY a.s.
Tuhovská 15, P.O. BOX 10
Bratislava 830 06
Tel.: 02/44 555 444
Fax: 02 / 49 449 217
E-mail: nay@nay.sk
IČO: 35739487
DIČ: 2020270186
IČ DPH: SK2020270186
IBAN: SK62 1100 0000 0026 2734 1000

Spoločnosť je registrovaná na Okr. súde BA I. odd.:Sa. Vložka č.1640/B

Ďalšie kontakty

Predstavenstvo spoločnosti: predstavenstvo@nay.sk
Management spoločnosti: management@nay.sk
Marketing a PR: marketing@nay.sk
Kontakt pre dodávateľov: nakup@nay.sk
Personálne oddelenie: praca@nay.sk