Čo je dobré vedieť o hlučnosti domácich spotrebičov

Každý spotrebič, ktorý máte v domácnosti, vydáva hluk rôznej intenzity. Niektoré z nich môžu počas dlhodobej prevádzky poškodzovať zdravie človeka. Už napríklad tiché „vrčanie“ chladničky môže mať vplyv na váš spánok. Pritom zvýšenie hluku o 3 dB vnímame, akoby sa zdvojnásobil. Preto je vhodné dbať na to, aby bol hluk, pokiaľ je to možné, čo najnižší. Ako to docielime pri spotrebičoch? Čo pôsobí na ich hlasitosť? Ktoré sa považujú za hlučné a ktoré za tiché?

Vplyv hluku

Rôzna intenzita hluku (vyjadruje sa v decibeloch – dB) môže mať odlišný vplyv na ľudský organizmus. Približne ¼ populácie hladina hluku 35 dB spôsobuje rušenie v štádiách povrchového spánku. 45 dB pôsobí ako rovnaký rušivý faktor spánku pre ½ populácie. Poruchy koncentrácie, zaťaženie organizmu, vysoký pulz a tlak môžu nastať pri intenzite hluku 60 dB. Pri dlhodobej intenzite zvuku 80 dB sa zvyšuje riziko infarktu a poškodenie sluchu. Preto je vhodné, aby ste venovali pozornosť aj hlučnosti vašich spotrebičov.

Hlučné spotrebiče

Tie domáce spotrebiče, ktoré počas prevádzky vydávajú hluk nad 80 dB, sa považujú za hlučné. Môžeme sem zaradiť podaktoré vysávače, najmä typu vreckové, ktoré môžu dosiahnuť aj o čosi vyššiu hodnotu. Dlhotrvajúci hluk nad 80 dB môže mať negatívny dopad na váš organizmus, ale keďže vysávač nemáte zapnutý nonstop 24 hodín a nevysávate s ním každý deň, nemusíte mať obavy.

Tiché spotrebiče

Za tiché spotrebiče sa považujú tie, ktoré pracujú s hlučnosťou do 66 dB. Ak sa vám zdá rozdiel intenzity hluku medzi hlučnými a tichými spotrebičmi malý, ste na omyle. Nárast tejto veličiny nie je lineárny, ako je to pri iných jednotkách, ale logaritmický, čo znamená, že pri náraste z 10 dB na 20 dB je hluk desaťnásobný, pri náraste o 20 dB stonásobný a pri náraste o 30 dB tisícnásobný. Preto je rozdiel medzi 40 dB a 50 dB oveľa menší, než rozdiel medzi 70 dB a 80 dB.

Spotrebiče vydávajú rozdielnu mieru hlučnosti

Ak porovnávate hlučnosť spotrebičov v rámci iných kategorií, môže každý typ spotrebiča z danej kategórie vydávať rozdielnu mieru hlučnosti. Keď porovnáme napr. tiché umývačky riadu, ktoré dosahujú hladinu zvuku aj pod 40 dB, s tichými vysávačmi, ktoré budú mať prevádzkový hluk v najnižšej možnej miere omnoho vyšší, ako je to pri umývačkách. Rovnako je potrebné dbať aj na to, že hluk rovnakej intenzity pri rôznych typoch spotrebičov vám môže byť viac alebo menej (ne)príjemný.

Umiestnenie spotrebiča pôsobí na jeho hlučnosť

Hlučnosť spotrebiča môžete ovplyvniť aj vy, podľa toho, ako ho umiestnite. Pri nevhodnom a nevyváženom umiestnení, napr. pri chladničke pokiaľ sa zle zaistí, t. j. nebude stabilne stáť na všetkých nohách, môže sa hlučnosť chladničky násobiť. Takisto zdanlivú hlučnosť ovplyvňuje aj prostredie, v ktorom je spotrebič umiestnený. Ak máte v miestnosti tlmiace prvky (záves, koberec, záclony a pod.), chladnička sa vám počas prevádzky bude zdať tichšia.
K najproblematickejším spotrebičom v kuchyni, čo sa týka hlučnosti, patrí digestor, pri ktorom si treba dávať pozor na správne nastavenú inštaláciu odťahu vzduchu.

Všímajte si energetické štítky

Ak si chcete zadovážiť tichý spotrebič s presnou intenzitou hluku, máte ho uvedený na energetickom štítku spotrebiča. Na ňom sú uvedené aj iné cenné informácie (trieda energetickej účinnosti, ročná spotreba energie, údaje o kapacite a iné), ktoré slúžia pre lepšiu orientáciu pri výbere spotrebiča. Energetické štítky sa môžu od seba mierne odlišovať, pretože podstatné informácie na štítku môžu byť pre každý typ spotrebiča rozdielne.

                           Energetický štítok pre univerzálne vysávače

 

 

Produkty v akcii

Zobrazujeme 0 výsledkov Použite filter pre spresnenie požiadaviek.