Čo je QR kód a 7 tipov na jeho využitie

Čo je QR kód a 7 tipov na jeho využitie

S QR kódom sa môžeme stretnúť na mnohých miestach. Najprv sa začal používať v automobilovom priemysle a neskôr sa rozšíril z Japonska do celého sveta. Prečítajte si tipy, ako využiť v našom živote QR kódy, ako ich načítať a vytvoriť.

História vzniku QR kódu

Čiernobiely štvorček s rôznymi vzormi vymysleli v Japonsku v roku 1994 dvaja vynálezcovia Takayuki Nagaya a Masahiro Hara. Pôvodným zámerom bolo nahradiť staré čiarové kódy novšími a o niečo chytrejšími, ktoré sa budú dať využiť v automobilovom priemysle vo firme Denso Wave na sledovanie vozidiel počas výroby. Prvotnou požiadavkou bol kód, ktorý sa načíta rýchlejšie a bude obsahovať viac informácií.

Veľký boom používania QR kódu nastal o 10 rokov neskôr. V roku 2004 sa táto perspektívna technológia rozšírila z Japonska do USA a Európy vďaka tomu, že spoločnosť DENSO ju poskytla verejnosti bez nutnosti licencovania, aj keď na ňu mala patent.

Čo je QR kód a ako funguje?

Názov QR kód je odvodený z anglického slova „Quick Response“ – rýchla odpoveď. Pre naše oko vyzerá QR kód ako zmes náhodných pixelov, ale dizajn má svoje pravidlá.

QR kód má vždy štvorcovú plochu, jeho orientáciu zaisťujú hľadáčiky (Finders) a vždy sa v ňom nachádzajú 3 malé štvorčeky. Tieto štvorčeky slúžia na správnu orientáciu. Aj keby ste naskenovali QR kód opačne, počítač alebo smartfón si s tým poradia.

Základným rozdielom medzi klasickým čiarovým kódom EAN a QR kódom spočíva v tom, že klasický čiarový kód sa dá čítať v jednom smere z hora dole a QR kód v dvoch smeroch – horizontálne a vertikálne. Vďaka tomu sa do neho zmestí oveľa viac informácii: 7 089 čísel a 4 296 písmen.

Výhodou QR kódu je tiež to, že dokáže pracovať s určitým skreslením a dokáže kompenzovať stratu dát.