Digitálny žiak

Digitálny žiak

Získajte 350 € digitálny príspevok pre žiakov SR na nákup notebooku alebo tabletu s klávesnicou cez projekt Digitálny žiak.

Informácie na tejto stránke sú predbežné. Predpokladaný dátum možnosti uplatnenia validačných kódov jedruhá polovica mája, avšak termín sa môže ešte posúvať. Stránku priebežne aktualizujeme podľa dostupných informácií. Kompletné informácie o projekte získate vždy na www.digitalnyziak.sk. Posledná aktualizácia 4. 5. 2023.

Na čo môžete použiť 350 € príspevok?

Príspevok v rámci projektu Digitálny žiak môžete použiť na nákup notebookov, tabletov s klávesnicou, príslušenstva k notebookom a tabletom, ako aj na služby k tabletu a notebooku, ako napríklad poistenie pre prípad náhodného poškodenia alebo predĺžená záruka. Notebook alebo tablet vám pri nákupe aktivujeme v cene.

Banner A Notebooky

 

 

Názov

Kto môže získať 350 € digitálny príspevok? 

  • Žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima).
  • Žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí.
  • Žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% mediánu príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti, napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)
  • Žiaci prvého ročníka stredných škôl (pre školský rok 2022/2023).

 

 

Postup na získanie digitálneho príspevku

Banner A Zaregistrujte sa do projektu

Vyplňte najneskôr do 30. 6. 2023 online registračný formulár na digitalnyziak.sk 

 

Banner A Získajte validačný kód

Po úspešnej regitrácii dostante do e-mailu/SMS validačný kód. Ten bude možné použiť na nákup zariadania pravdepodobne až začiatkom mája 2023.

 

Banner A Vyberte si zariadenie

Príďte do niektorej z našich predajní a vyberte si vhodný notebook, All in One PC alebo tablet.

 

Banner A Podpíšte zmluvu

V predajni predložte validačný kód, podpíšte zmluvu a vy si môžete hneď odniesť vaše nové aktivované zariadenie.

 

Pri príchode do predajne si nezabudnite

Banner E Doklady

  • občiansky preukaz zákonného zástupcu, ktorý vytváral registráciu na digitalnyziak.sk

Banner E Validačný kód

  • validačný kód, ktorý vám bol zaslaný po úspešnej registrácii

Banner E Údaje pre konto

  • ​​e-mailové konto, mobilné telefónne číslo, prípade Apple ID, na ktoré sa bude zariadenie registrovať

 


Registračný formulár a viac informácii o projekte Digitálny žiak nájdete tu.
Digitálny príspevok môžete využiť najneskôr do 31. 10. 2023.

Posledná aktualizácia: 4. 5. 2023
Autor: NAY 

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť všetky akcie