Duálne vzdelávanie postup

Ako sa stať duálnym študentom v 4 krokoch

 1. výber strednej školy

  V prvom rade je dôležitý výber školy, na ktorej je podporované duálne vzdelávanie s NAY.
  Zoznam podporovaných škôl je uvedený tu:

  Bratislava, SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča

  Nitra, SOŠ potravinárska

  Nové Zámky, SOŠ hotelových služieb a obchodu

  Poprad, SOŠ remesiel a služieb

  Prievidza, SOŠ obchodu a služieb

  Trenčín, SOŠ obchodu a služieb

  Zvolen, SOŠ hotelových služieb a obchodu

  Žilina, SOŠ podnikania

 2. Vyplnenie prihlášky (pre NAY)

  Následne je nutné vyplniť nezáväznú prihlášku s výberom strednej školy a s odfotenými kópiami posledných dvoch vysvedčení. Následne so študentom absolvujeme osobný pohovor.

  Prihláška na duálne vzdelávanie je dostupná tu.
  Postup, ako sa stať duálnym študentom nájdete tu. 

 3. Zaslanie potvrdenia do školy

  Po vzájomnej dohode študentovi vystavíme Potvrdenie o odbornom vzdelávaní, ktoré je nutné doplniť k prihláške na strednú školu (odovzdať do školy alebo poslať doporučene poštou).

 4. Podpísanie učebnej zmluvy (s NAY)

  Po schválení potvrdenia o odbornom vzdelávaní zo strany strednej školy bude potrebné najneskôr do 31. augusta 2022 podpísať Učebnú zmluvu s NAY. Od septembra už študent nastúpi do duálnej triedy.