Dyson - úprava vzduchu

  • 1280x419
  • 800x536

Názov

Názov

Názov

Názov

Názov

Názov

1Testované podľa DTM-004533 a DTM-004532.
2Pre overenie kompatibility vášho zariadenia vyhľadejte Dyson Link v iOS App Store alebo v Google Play Store.
3PM 2.5, PM 10, VOC, NO2.