Výkonná cirkulácia pre vyčistenie vzduchu v celej miestnosti

Zachytí nečistoty porkočilou HEPA filtráciou

Detekuje a diagnostikuje, automaticky

*V porovnaní s čističkou vzduchu Dyson Pure Cool (TP01)
1Testované podľa normy DTM-004533 a DTM-004532
2Pre overenie kompatibility vášho zariadenia vyhľadajte aplikáciu Dyson Link v iOS App Store alebo na Google Play. Aplikácia momentálne nie je dostupná. 
3V maximálnom nastavení. Testovaná projekcia vzduchu (podľa DTM801), rozsah čistenie vzduchu v miestnosti o veľkosti 81 m3 (podľa TM-003711) a výkon ohrevu v miestnosti o veľkosti 35 m3 (podľa DTM961).