GARMIN

Servisné stredisko GARMIN

Adresa pre zasielanie produktov:

  CONAN s.r.o.
ADRESA: Murgašova 18, 010 01 Žilina
TELEFÓN: +421 41 700 2900, 0800 135 000
E-MAIL: servis@garmin.sk
WEB: