Hodnoty Nespresso

Hodnoty Nespresso

100% kávy z trvalo udržateľných zdrojov robí z každej šálky kávy Nespresso Positive Cup. Trvalo udržateľná kvalita je hnacou silou spoločnosti Nespresso a dôvodom, prečo sa vydávame na najvzdialenejšie miesta, aby sme zaistili zmysluplný odber kávy. V roku 2003 vznikol program trvalej udržateľnosti Nespresso AAA Sustainable Quality ™, ktorý zaviedol unikátny systém získavania kávy, zameral sa na zabezpečenie nemennej kvality kávy, pozitívny vplyv na životné prostredie i sociálne výhody pre farmárov.

V roku 2014 spustilo Nespresso program Positive Cup, ktorý nastavuje do roku 2020 celý rad nových ambicióznych záväzkov, a to v oblastiach:

  • získavania kávy a sociálnych podmienok
  • získavania hliníka,  jeho použitia a likvidácie
  • reagovania na zmeny klímy

Stratégiou Positive Cup je naďalej zlepšovať životné podmienky farmárov a podporovať trvalú udržateľnosť v získavaní a spotrebe kávy.

KÁVA: 100 % kávy z udržateľných zdrojov HLINÍK: 100 % zodpovedne spracovávaného hliníka KLÍMA: 100 % kompenzácia uhlíkovej stopy
Nespresso spustilo svoj program trvalej udržateľnosti AAA Sustainable Quality ™ v spolupráci s Rainforest Alliance. Od roku 2003 sa k nemu pripojilo viac ako 100 000 farmárov. Na konci roka 2015 pochádzalo viac ako 93% našej zelenej kávy z AAA programu. Cieľom programu je zároveň asistovať farmárom pri získavaní vysokých štandardov certifikácie (napr. Hospodárenie s vodou, biodiverzita, spravodlivé zaobchádzanie s pracovníkmi) a usilovať sa o inovatívne riešenia pre zlepšenie životných podmienok farmárov. Hliníkové kapsule Nespresso sú 100 % recyklovateľné. Na konci roka 2015 predstavoval objem recyklácie použitých Nespresso kapsulí viac ako 86 % a cieľom spoločnosti je zvýšiť mieru recyklácie a rozšíriť zber použitých hliníkových kapsúl na 100 % do roku 2020. Použité kapsule je možné doniesť v recyklačnom vreci (získate zdarma) na recykláciu do najbližšieho Nespresso Boutique alebo ich stačí zaslať späť do Nespresso kuriérskou službou pri doručení vašej ďalšej objednávky. Od roku 2009 sme znížili uhlíkovú stopu každej šálky kávy Nespresso o viac ako 20 % a cieľ je znížiť ju o ďalších 10 % do roku 2020. Okrem toho Nespresso povedie rozsiahly poľnohospodársko-lesnícky program pre zvýšenie odolnosti klímy fariem, čo zároveň umožní kompenzovať zvyškové uhlíkové stopy prevádzky a dosiahnuť uhlíkovo neutrálne operácie do roku 2020.


"Ďakujeme našim partnerom za vynaložené úsilie a záväzok k našej dlhodobej vízii."

Julie Reneau, manažérka pre trvalú udržateľnosť a vonkajšie vzťahy, Nespresso


Dlhodobá spolupráca je nevyhnutná na dosiahnutie skutočného vplyvu na životné prostredie a spoločnosť. Koniec koncov: je lepšie ťahať za jeden povraz, nemyslíte?


Viac info o hodnotách spoločnosti Nespresso nájdete tu. 

Produkty v akcii

Zobrazujeme 0 výsledkov Použite filter pre spresnenie požiadaviek.