JAMO

Servisné stredisko JAMO

  T.V.A. Servis s.r.o.
ADRESA: Južná trieda 48/D, Košice, 040 01
TELEFÓN:  055/6338501
E-MAIL: tvaservis@tvaservis.sk
WEB: http://www.tvaservis.sk/-kontakt
  SERVIS ELEKTRONIKY, s.r.o.
ADRESA: Pri smaltovni 3603/4, Bratislava Mests. Časť Petržalka
TELEFÓN:  02 68 245 245, 0905 353 130
E-MAIL: servis@elektroniky.sk
WEB: http://servis.elektroniky.sk/kontakt