JVC

Servisné stredisko JVC

  TV - AV Elektronic, s. r. o.
ADRESA: Pribinova 8725/54, 010 01 Žilina
TELEFÓN:  041/562 6061
E-MAIL: tvav@tvav.sk
WEB: http://www.tvav.sk/o_nas/kontakt/kontakt.php

Servisné strediská JVC pre Západné Slovensko

  SERVIS ELEKTRONIKY, s.r.o.
ADRESA: Pri smaltovni 3603/4, Bratislava Mests. Časť Petržalka
TELEFÓN: 

02 68 245 245, 0905 353 130

E-mail / Web: 

servis@elektroniky.sk

http://servis.elektroniky.sk/