Vyzdvihnite si skalibrovaný televízor s certifikátom obsahujúcim parametre pre správne nastavenie. Kalibráciou vám nastavíme obraz televízora bez skreslení, pomocou profesionálnej sondy.