Kávovary na istotu

S Paušálom na istotu na kávovar získate za nízku mesačnú platbu trojročnú záruku, 15% zľavu na kávu a príslušenstvo ku kávovarom, náhradný kávovar počas reklamácie a ďalšie výhody.

Kávovary na istotu

 

Výhody Paušálu na istotu

 • Predĺžená záruka o 1 rok.
 • 15% zľava na kávu a príslušenstvo ku kávovarom.
 • Kávovar s paušálom na istotu si môžete rozložiť na nízke mesačné platby.
 • V prípade reklamácie počas 3. roka, neplatíte za diagnostiku, opravu ani náhradné diely.
 • Náhradný kávovar počas reklamácie.
 • Ak je kávovar neopraviteľný, dáme vám nový v zostatkovej časovej cene kávovaru alebo vám ju vyplatíme.

 

Bližšie informácie o Paušále na istotu

 • Paušál na istotu si môžete zakúpiť k akémukoľvek kávovaru v hodnote od 49 € do 3 000 €.
 • Paušál na istotu môžete zakúpiť v ktorejkoľvek predajni NAY. V e-shope sa Paušál na istotu kúpiť nedá.
 • Paušál na istotu sa dá uzavrieť len na nový kávovar pri jeho nákupe. Spätne sa už kúpiť nedá.
 • Paušál na istotu začína platiť dňom kúpy a trvá 3 roky. Jeho platnosť sa nedá predĺžiť ani skrátiť.
 • Kávovar s Paušálom na istotu si môžete rozložiť na nízke mesačné platby alebo ho môžete uhradiť v hotovosti. Minimálna hodnota nákupu na splátky je 100 €.
 • Predĺžená záruka začína platiť po skončení 2- ročnej zákonnej záruky. Kryje poruchy kávovaru, ktoré vznikli bežným používaním. Mechanické poškodenia tovaru predĺžená záruka nekryje.
 • Pri kúpe kávovaru s Paušálom na istotu získate v predajni kupón na 36 nákupov s 15% zľavou na kávu a príslušenstvo ku kávovarom. Kupón môžete využiť v ktorejkoľvek predajni NAY počas platnosti Paušálu na istotu.
 • V prípade reklamácie kávovaru s Paušálom na istotu vám dáme náhradný kávovar, ktorý môžete používať počas doby, kým vašu reklamáciu nevybavíme. Náhradný kávovar môže byť rovnaký alebo s obdobnými parametrami toho, ktorý ste si zakúpili s Paušálom na istotu.

 

Ako postupovať v prípade reklamácie kávovaru

 • Ak sa vám kávovar v rámci Paušálu na istotu pokazí, prineste ho spolu s príslušenstvom do našej najbližšej predajne.
 • K nahláseniu reklamácie potrebujete: faktúru alebo pokladničný doklad o kúpe tovaru a zmluvu Paušál na istotu.
 • Predajca s vami spíše reklamáciu.
 • Odovzdáme vám náhradný kávovar.
 • Zabezpečíme servisnú diagnostiku reklamovaného kávovaru a vybavíme všetko potrebné.

 

Ako vybavujeme reklamácie tovaru na Paušál na istotu

 • Servisné stredisko urobí diagnostiku a stanoví cenu opravy.
 • Keďže kávovar ste už istý čas používali a jeho cena sa časom znižuje, ďalší postup bude závisieť od predpokladanej ceny opravy a zostatkovej časovej ceny kávovaru.
 • Zostatková časová cena v prípade kávovaru sa počíta tak, že za každý začatý mesiac používania vám z kúpnej ceny odrátame 1%. Ak ste kávovar za 500 € používali 10 mesiacov, jeho zostatková cena bude 450 €.

Ak cena opravy nepresiahne zostatkovú cenu zariadenia

 • Servisný technik kávovar hneď opraví.

 • Po doručení opraveného kávovaru zo servisného strediska vás budeme kontaktovať.
 • Vrátite nám zapožičaný kávovar a reklamáciu ukončíme odovzdaním opraveného kávovaru.

Ak je cena opravy vyššia ako maximálna cena opravy alebo je tovar neopraviteľný

 • Servisný technik vystaví cenovú ponuku alebo protokol o neopraviteľnosti tovaru.
 • Po doručení servisného vyjadrenia vás budeme informovať o neopraviteľnosti.
 • Vrátite nám zapožičaný kávovar, aby sme mohli ukončiť reklamáciu.
 • Vyplatíme vám zostatkovú časovú cenu kávovaru.
 • Ak si za zostatkovú cenu kúpite nový kávovar, Paušál na istotu nezaniká a jeho výhody môžete využívať naďalej.

 

Dokumenty k Paušálu na istotu

Všeobecné obchodné podmienky pre Predĺženú záruku na istotu platné od 1.10.2019

Všeobecné obchodné podmienky pre Predĺženú záruku na istotu platné od 1.10.2018