Kávovary na istotu

S Paušálom na istotu na kávovar získate trojročnú záruku, 15% zľavu na kávu a príslušenstvo ku kávovarom, náhradný kávovar počas reklamácie a ďalšie výhody.

Kávovary na istotu

 

Výhody Paušálu na istotu

 • Predĺžená záruka o 1 rok.
 • 15% zľava na kávu a príslušenstvo ku kávovarom.
 • V prípade reklamácie počas 3. roka, neplatíte za diagnostiku, opravu ani náhradné diely.
 • Náhradný kávovar počas reklamácie.
 • Ak je kávovar neopraviteľný, dáme vám nový v zostatkovej časovej cene kávovaru alebo vám ju vyplatíme.

 

Bližšie informácie o Paušále na istotu

 • Paušál na istotu si môžete zakúpiť k akémukoľvek kávovaru v hodnote od 49 € do 3 000 €.
 • Paušál na istotu môžete zakúpiť v ktorejkoľvek predajni NAY. V e-shope sa Paušál na istotu kúpiť nedá.
 • Paušál na istotu sa dá uzavrieť len na nový kávovar pri jeho nákupe. Spätne sa už kúpiť nedá.
 • Paušál na istotu začína platiť dňom kúpy a trvá 3 roky. Jeho platnosť sa nedá predĺžiť ani skrátiť.
 • Kávovar s Paušálom na istotu si môžete rozložiť so splátkami na nízke mesačné platby alebo ho môžete uhradiť v hotovosti. Minimálna hodnota nákupu na splátky je 100 €.
 • Predĺžená záruka začína platiť po skončení 2- ročnej zákonnej záruky. Kryje poruchy kávovaru, ktoré vznikli bežným používaním. Mechanické poškodenia tovaru predĺžená záruka nekryje.
 • Pri kúpe kávovaru s Paušálom na istotu získate v predajni kupón na 36 nákupov s 15% zľavou na kávu a príslušenstvo ku kávovarom. Kupón môžete využiť v ktorejkoľvek predajni NAY počas platnosti Paušálu na istotu.
 • V prípade reklamácie kávovaru s Paušálom na istotu vám dáme náhradný kávovar, ktorý môžete používať počas doby, kým vašu reklamáciu nevybavíme. Náhradný kávovar môže byť rovnaký alebo s obdobnými parametrami toho, ktorý ste si zakúpili s Paušálom na istotu.

 

Ako postupovať v prípade reklamácie kávovaru

 • Ak sa vám kávovar v rámci Paušálu na istotu pokazí, prineste ho spolu s príslušenstvom do našej najbližšej predajne.
 • K nahláseniu reklamácie potrebujete: faktúru alebo pokladničný doklad o kúpe tovaru a zmluvu Paušál na istotu.
 • Predajca s vami spíše reklamáciu.
 • Odovzdáme vám náhradný kávovar.
 • Zabezpečíme servisnú diagnostiku reklamovaného kávovaru a vybavíme všetko potrebné.

 

Ako vybavujeme reklamácie tovaru na Paušál na istotu

 • Servisné stredisko urobí diagnostiku a stanoví cenu opravy.
 • Keďže kávovar ste už istý čas používali a jeho cena sa časom znižuje, ďalší postup bude závisieť od predpokladanej ceny opravy a zostatkovej časovej ceny kávovaru.
 • Zostatková časová cena v prípade kávovaru sa počíta tak, že za každý začatý mesiac používania vám z kúpnej ceny odrátame 1%. Ak ste kávovar za 500 € používali 10 mesiacov, jeho zostatková cena bude 450 €.

Ak cena opravy nepresiahne zostatkovú cenu zariadenia

 • Servisný technik kávovar hneď opraví.

 • Po doručení opraveného kávovaru zo servisného strediska vás budeme kontaktovať.
 • Vrátite nám zapožičaný kávovar a reklamáciu ukončíme odovzdaním opraveného kávovaru.

Ak je cena opravy vyššia ako maximálna cena opravy alebo je tovar neopraviteľný

 • Servisný technik vystaví cenovú ponuku alebo protokol o neopraviteľnosti tovaru.
 • Po doručení servisného vyjadrenia vás budeme informovať o neopraviteľnosti.
 • Vrátite nám zapožičaný kávovar, aby sme mohli ukončiť reklamáciu.
 • Vyplatíme vám zostatkovú časovú cenu kávovaru.

 

Dokumenty k Paušálu na istotu

Všeobecné obchodné podmienky pre Predĺženú záruku na istotu platné od 12.2.2024

Všeobecné obchodné podmienky pre Predĺženú záruku na istotu platné od 1.10.2019

Všeobecné obchodné podmienky pre Predĺženú záruku na istotu platné od 1.10.2018