Koncern NAY

Súčasťou koncernu spoločnosti NAY a.s. je jej dcérska spoločnosť Electro World s.r.o. so sídlom Praha 9, Chlumecká 1531, PSČ 19819, Česká republika, IČ 26488361, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Prahe, oddiel C., vložka 85390.