MoneyGram - prevod peňazí do zahraničia

Posielajte peniaze do zahraničia spoľahlivo, rýchlo a bez použitia bankového účtu.

MoneyGram - prevod peňazí do zahraničia


Keďže vám chceme uľahčiť a urýchliť posielanie peňazí a zabezpečiť, aby sa jednoducho a bezpečne dostali k vašim blízkym, prinášame vám novú službu určenú na prevod peňazí do zahraničia - MoneyGram. 

Výhody posielania peňazí cez MoneyGram

 • Rýchlosť a flexibilita - Nemusíte sa báť, že necháte vašich blízkych čakať – väčšina prevodov sa zrealizuje v priebehu niekoľkých minút.
 • Celosvetové zastúpenie - Vďaka 347 000 pobočkám na celom svete môžete prijímať a posielať peniaze až v 200 krajinách
 • Osobný odkaz - Pri odosielaní peňazí môžete bezplatne pridať váš krátky osobný odkaz pre prijímateľa (do 40 znakov).
 • Prehľadný systém poplatkov - Príjem peňazí cez MoneyGram je bezplatný, pri odosielaní financií je účtovaný poplatok v závislosti od odosielanej sumy.


Postup pri posielaní peňazí

 1. Vyplňte formulár odosielateľa

 2. Peniaze a vyplnený formulár odovzdajte nášmu zamestnancovi na označenom mieste v pokladničnej zóne.

 3. Náš zamestnanec vám potvrdí výšku poplatku za odoslanie vami zvolenej sumy, dá vám potvrdenku a referenčné číslo.

 4. Vy už iba oznámite príjemcovi referenčné číslo a sumu, ktorú si môže vyzdvihnúť.

  TABUĽKA POPLATKOV PRI POSIELANÍ PEŇAZÍ*
  SUMA OD  SUMA DO  POPLATOK 
  0.01 € 100 € 5 €
  100.01 € 200 € 8 €
  200.01 € 300 € 13 €
  300.01 € 400 € 18 €
  400.01 € 500 € 22 €
  500.01 € 1000 € 28 €
  1,000.01 € 2000 € 49 €
  2,000.01 € 2500 € 70 €
  2,500.01 € 4500 € 120 €

*uvedené ceny platia pre krajiny: Albánsko, Arménsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko, Estónsko, Gruzínsko, Maďarsko, Kazachstan, Kosovo, Kirgizsko, Lotyšsko, Litva, Macedónsko, Moldavsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovinsko, Slovensko, Tadžikistan, Ukrajina, Uzbekistan 

Ceny platné pre ostatné krajiny nájdete tu. Stačí ak kliknete na pravé tlačidlo "I will send in person from a location" a následne vyberiete z menu "Sender Country" krajinu odkiaľ chcete peniaze poslať a v menu "Receiver Country" krajinu, do ktorej chcete peniaze poslať. Vašu voľbu potvrdíte tlačidlom "Estimate". Následne zadáte výšku odoslanej sumy (ľavé pole "Send") a opäť potvrdíte tlačidlom "Estimate".  

Postup pri prijímaní peňazí

 1. Zistite si u vášho odosielateľa referenčné číslo MoneyGram a výšku sumy, ktorú dostanete.

 2. Vyplňte formulár príjemcu.

 3. Predložte nášmu zamestnancovi na označenom mieste v pokladničnej zóne vyplnený formulár a dokument potvrdzujúci vašu identitu (občiansky preukaz alebo cestovný pas).

 4. Náš zamestnanec si overí vaše údaje a dostupnosť peňazí. Ak sú už peniaze k dispozícii, okamžite vám ich vyplatí.


O spoločnosti MoneyGram International, Inc. 

MoneyGram International je jedna z popredných spoločností poskytujúcich peňažné prevody aj klientom, ktorí nevyužívajú služby klasických finančných inštitúcií. MoneyGram ponúka svoje služby v 347 000 pobočkách vo viac ako 200 krajinách sveta prostredníctvom siete agentov, maloobchodníkov a vybraných pobočiek zahraničných pôšt a bánk. 

NAY je agentom spoločnosti MoneyGram International Limited v oblasti poskytovania platobných služieb. MoneyGram a "Globe" sú registrované ochranné známky spoločnosti MoneyGram. MoneyGram International Limited je autorizovaná platobná inštitúcia pre Európsky hospodársky priestor (EHP), ktorá podlieha regulácii zo strany Úradu pre finančnú administratívu vo Veľkej Británii.  

Všetko o nákupe