Nákup na splátky

Cenu nákupu nemusíte zaplatiť naraz, ale môžete si ju rozložiť na nízke mesačné splátky a nezaťažíte svoj rozpočet.

Nákup na splátky

 

Základné informácie

 • Na splátky môžete nakupovať už od 100 €. Maximálna hodnota nákupu na splátky nie je stanovená..
 • Na splátky môžete zakúpiť aj viac tovarov naraz.
 • Priama platba (akontácia) je obvykle 10 % z ceny nákupu. Jej výška závisí od splátkového produktu, ktorý si vyberiete.
 • Výšku mesačnej splátky a dĺžku splácania si môžete vopred vybrať s predajcom alebo v splátkovej kalkulačke v e-shope.
 • Aj za nákup na splátky získate body na vašu NAY Extra kartu.
 • Vybrané splátkové úvery je možné poistiť pre prípad práceneschopnosti, straty zamestnania, úmrtia a/alebo trvalej invalidity. Poisťovňa v takom prípade uhradí splátky za vás a vy ani vaša rodina ich nemusíte spätne zaplatiť.

 

Kto môže nakupovať na splátky

 • Osoba od 18- 75 rokov.
 • Osoba s pravidelným mesačným príjmom (zamestnaná minimálne počas doby splácania alebo na dobu neurčitú, živnostník, starobný, výsluhový alebo invalidný dôchodca)

 

Doklady potrebné k nákupu na splátky

 • Občiansky preukaz.
 • Iný doklad totožnosti (vodičský preukaz / pas, rodný list, sobášny list, výpis z knihy narodení, preukaz poistenca zdravotnej poisťovne, služobný preukaz policajta či vojaka alebo služobný preukaz diplomata).
 • Ak ste zamestnanec, budete potrebovať potvrdenie o príjme od zamestnávateľa alebo výpis z účtu, prípadne výplatné pásky za posledné 3 mesiace.
 • Ak ste živnostník, budete potrebovať potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb za posledné zdaňovacie obdobie, živnostenský list a kópiu výpisu z účtu za posledné 3 mesiace.