Nákup na splátky online

Cenu nákupu nemusíte zaplatiť naraz, ale môžete si ju rozložiť na nízke mesačné splátky a nezaťažíte svoj rozpočet.

Nákup na splátky online

Základné informácie

 • Na splátky môžete nakupovať už od 100€. Maximálna hodnota nákupu na splátky nie je stanovená.
 • Priama platba (akontácia)je zvyčajne 10 % z ceny nákupu. Jej výška závisí od splátkového produktu, ktorý si vyberiete.
 • Na splátky môžete zakúpiť aj viacero tovarov naraz.
 • Aj za nákup na splátky získate NAY Extra zľavu.
 • Výšku mesačnej splátky a dĺžku splácania si môžete vopred vybrať s predajcom alebo v splátkovej kalkulačke na e-shope.
 • Vybrané splátkové úvery je možné poistiť pre prípad práceneschopnosti, straty zamestnania, úmrtia a alebo trvalej invalidity. Poisťovňa v takých prípadoch uhradí splátky za vás a vy ani vaša rodina ich nemusíte ani spätne zaplatiť.

Kto môže nakupovať na splátky

 • Osoba od 18- 75 rokov.
 • Osoba s pravidelným mesačným prijmom (zamestnaná minimálne počas doby splácania alebo na dobu neurčitú, živnostník, starobný, výsluhový alebo invalidný dôchodca)

Doklady potrebné k nákupu na splátky

 • Občiansky preukaz
 • Iný doklad totožnosti (vodičský preukaz/ pas, rodný list, sobášny list, výpis z knihy narodení, preukaz poistenca zdravotnej poisťovne, služobný preukaz policajta či vojaka alebo služobný preukaz diplomata)
 • Ak ste zamestnanec, budete potrebovať potvrdenie o prijme od zamestnávateľa alebo výpis z účtu, prípadne výplatné pásky za posledné 3 mesiace.
 • Ak ste živnostník, budete potrebovať potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb za posledné zdaňovacie obdobie a živnostenský list.


Nákup na splátky v predajni

Ako postupovať?

 • Vyberiete si tovary, ktoré chcete nakupovať na splátky.
 • S predajcom vyberiete výšku mesačnej splátky a dĺžku splácania ktoré vám budú najviac vyhovovať.
 • Predložíte doklady potrebné k žiadosti o splátkový úver.
 • Predajca s vami spíše žiadosť o splátkový úver a následne ju pošle splátkovej spoločnosti na posúdenie.
 • Splátková spoločnosť spravidla do niekoľkých minút vašu žiadosť posúdi.
 • Predajca vás bude informovať, či je žiadosť o splátkový úver schválená.
 • Ak je vaša žiadosť schválená, s predajcom podpíšete požadovanú dokumentáciu.
 • Ak ste si zvolili splátky s priamou platbou, uhradíte ju na kase a môžete si prevziať zakúpený tovar prípadne požiadať predajcu o naplánovanie odvozu. Priamu platbu môžete uhradiť hotovosťou, platobnou kartou alebo darčekovým poukazom.


Nákup na splátky online

Ahoj splátky

 • Do košíka vložte vybrané tovary.
 • Ako spôsob dopravy si vyberte dopravu domov kuriérom alebo osobný odber v predajni. 
 • Vyberte spôsob platby Na splátky Ahoj.
 • Vyberte si splátkový produkt.
 • Po presmerovaní na portál splátkovej spoločnosti vyplňte požadované údaje a vložte dokumenty.
 • Pokračujte odoslaním žiadosti o úver na posúdenie do Ahoj.
 • Splátková spoločnosť vám e-mailom potvrdí, že prijali vašu žiadosť o úver.
 • Ďalší postup závisí od toho, či ste už na splátky Ahoj nakupovali alebo ste novým zákazníkom.

Ak ste novým zákazníkom Ahoj

 • Ak ste ešte prostredníctvom Ahoj nenakupovali alebo nemáte s Ahoj uzatvorenú zmluvu o elektronickej komunikácií, je potrebné, aby ste si zriadili a aktivovali konto v Ahoj zóne.
 • Ahoj vám zašle heslo k Ahoj zóne v SMS správe a informuje vás o schválení vašej žiadosti o úver.
 • Na e-mail vám bude doručený návrh zmluvy o elektronickej komunikácií spolu s pokynmi ako si aktivovať prístup do Ahoj zóny, v ktorej ktorej môžete podpísať splátkovú zmluvu.
 • Kuriér vám doručí zmluvu o elektronickej komunikácií spolu s aktivačným kódom do Ahoj zóny.
 • Aktivujte si Ahoj zónu a skontrolujte správnosť splátkovej zmluvy.
 • Podpisom zmluvy o úvere prostredníctvom autorizačného kódu v Ahoj zóne potvrdíte jej správnosť a týmto je zmluva o úver riadne uzavretá.
 • Kuriér vám v najbližších dňoch doručí tovar. V prípade, ak ste si zvolili splátkový produkt s priamou platbou, uhradíte ju pri preberaní kuriérovi. Objednaný tovar môže prevziať iba osoba, ktorá uzatvorila splátkový úver.

Ak už konto v Ahoj zóne máte

 • SMS správou vás Ahoj informuje o schválení vašej žiadosti o úver.
 • Na e-mail vám bude doručená informácia, že vaša splátková zmluva je pripravená na podpis v Ahoj zóne.
 • Po prihlásení do Ahoj zóny skontrolujte správnosť splátkovej zmluvy.
 • Podpisom zmluvy o úvere prostredníctvom autorizačného kódu v Ahoj zóne potvrdíte jej správnosť a týmto je zmluva o úver riadne uzavretá.
 • Kuriér vám v najbližších dňoch doručí tovar. V prípade, ak ste si zvolili splátkový produkt s priamou platbou, uhradíte ju pri preberaní kuriérovi. Objednaný tovar môže prevziať iba osoba, ktorá uzatvorila splátkový úver.

Quatro splátky

 • Do košíka vložte vybrané tovary.
 • Ako spôsob dopravy si vyberte dopravu domov kuriérom alebo osobný odber v predajni.
 • Vyberte spôsob platby Na splátky Quatro.
 • Po vyplnení požadovaných údajov a dokončení objednávky prejdite na portál splátkovej spoločnosti Quatro a vyplňte rodné číslo.
 • Ďalší postup závisí od toho, či ste už na splátky Quatro nakupovali alebo ste novým zákazníkom.

Ak ste novým zákazníkom Quatro

 • Vyberte si splátkový produkt.
 • Vyplňte žiadosť o úver a odošlite ju na posúdenie do Quatro.
 • Po schválení žiadosti o úver vám bude vytvorené konto v klientskej zóne Quatro.
 • Kuriér vám doručí zmluvu o poskytovaní služieb spolu s identifikačným číslom do klientskej zóny Quatro. Podpisom tejto zmluvy budete môcť v budúcnosti prostredníctvom Quatro podpisovať zmluvy online.
 • Do 24 hodín od podpisu zmluvy, ktorú vám doručil kuriér, vám Quatro SMS pošle správou 8-miestny kód ako prvotné heslo do klientskej zóny.
 • Klientskym identifikačným číslom a prvotným heslom sa prihláste do klientskej zóny Moja zóna.
 • SMS správou dostanete autorizačný kód, ktorým podpíšte splátkovú zmluvu v klientskej zóne.
 • Udelením súhlasu so splátkovou zmluvou v klientkej zóne potvrdíte jej správnosť a týmto je zmluva o úver riadne uzavretá.
 • Kuriér vám v najbližších dňoch doručí tovar. V prípade, ak ste si zvolili splátkový produkt s priamou platbou, uhradíte ju pri preberaní kuriérovi. Objednaný môže prevziať iba osoba, ktorá uzatvorila splátkový úver.

Ak už konto v klientskej zóne Quatro máte

 • Vyberte si splátkový produkt.
 • Vyplňte žiadosť o úver a odošlite ju na posúdenie do Quatro.
 • Po schválení žiadosti sa vašim prístupovými údajmi prihláste do klientkej zóny Moja zóna.
 • Vyhľadajte si návrh pripravenej zmluvy a skontrolujte jej správnosť.
 • Udelením súhlasu je splátková zmluva riadne uzavretá.
 • Kuriér vám v najbližších dňoch doručí tovar. V prípade, ak ste si zvolili splátkový produkt s priamou platbou, uhradíte ju pri preberaní kuriérovi. Objednaný môže prevziať iba osoba, ktorá uzatvorila splátkový úver.Ďalšie informácie

Poskytovatelia spotrebiteľských úverov

Spoločnosť NAY, a.s. poskytuje splátkové úvery prostredníctvom spoločnosti Amico Finance (obchodné meno Ahoj) a VÚB banky (obchodné meno Quatro).

Viac informácií o Ahoj (Amico Finance) nájdete tu. 
Viac informácií o Quatro (VÚB banka) nájdete tu. 

Spoločnosť NAY a.s. so sídlom Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 35 739 487, je zapísaná ako samostatný finančný agent v registri finančných agentov a finančných poradcov, v podregistri poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov pod číslom 137918 a je oprávnená vykonávať finančné sprostredkovanie od 29.03.2011.


Odstúpenie od splátkovej zmluvy

 • Od splátkovej zmluvy môžete bez udania dôvodu odstúpiť do 14 dní.
 • V prípade žiadosti o odstúpenie od splátkovej zmluvy adresujte žiadosť o odstúpenie na našu infolinku e-mailom na info@nay.sk alebo na telefónnom čísle +421 2 / 44 555 444.
 • V prípade odstúpenia od splátkovej zmluvy do 14 dní vám prvotnú platbu vrátime.