NAY in-app časová platnost

Test konca platnosti oznámenia