NESCAFÉ DOLCE GUSTO

Servisné stredisko NESCAFÉ DOLCE GUSTO Banská Bystrica

  ELSPO BB s.r.o.
ADRESA: Spojová 19, 974 04, Banská Bystrica
TELEFÓN: 0905 944 719, 048/4135535
E-MAIL: elspo@slovanet.sk

Servisné stredisko NESCAFÉ DOLCE GUSTO Žilina

  Eva Kašová - ELP
ADRESA: Predmestská 55, 010 01, Žilina
TELEFÓN: 0908 927 586, 0904 484 375, 041/7232641
E-MAIL: elp-evakasova@pobox.sk

Servisné stredisko NESCAFÉ DOLCE GUSTO Komárno

  LASER Komárno, spol. s r. o.
ADRESA: Mesačná 20, 945 01, Komárno
TELEFÓN: 0915 222 454, 035/7702688
E-MAIL: servis@laser-kn.sk

Servisné stredisko NESCAFÉ DOLCE GUSTO Prešov

  Július Marton, MARTON-SERVIS okres Prešov
ADRESA: Baštová 47/B, 080 01, Prešov
TELEFÓN: 0907 137 334, 051/7723487
E-MAIL: martonservis@nextra.sk

Servisné stredisko NESCAFÉ DOLCE GUSTO Košice

  Julius Marton, MARTON-SERVIS okres Košice
ADRESA: Hlinkova 21, 040 01, Košice
TELEFÓN: 0905 759 428, 055/6337921
E-MAIL: servismarton@nextra.sk

Servisné stredisko NESCAFÉ DOLCE GUSTO Trenčín

  Eson spol. s r.o.
ADRESA: Železničná 7281/16A, 911 01, Trenčín
TELEFÓN: 0907 664 295, 032/6586385
E-MAIL: eson@stonline.sk

Servisné stredisko NESCAFÉ DOLCE GUSTO Trnava

  ERVO SERVIS spol. s r.o.
ADRESA: Kollárova 9, 91701, Trnava
TELEFÓN: 0903 628 642, 033/5502078
E-MAIL: ervoservis@gmail.com

Servisné stredisko NESCAFÉ DOLCE GUSTO Nitra

  ERVO SERVIS spol. s r.o.
ADRESA: Čermánské nám. 11, 949 01, Nitra
TELEFÓN: 0911 628 643
E-MAIL: ervoservis.nitra@gmail.com

Servisné stredisko NESCAFÉ DOLCE GUSTO Bratislava

  Techno Servis Bratislava spol. s r.o.
ADRESA: Vienna gate, obchodná galéria I. posch., Kopčianska 8-10, 851 01, Bratislava
TELEFÓN: 0907 778 406
E-MAIL: technoservis@nextra.sk