Notebooky na istotu

S Paušálom na istotu na notebook získate bezplatnú opravu pri náhodnom poškodení, náhradný notebook počas reklamácie a ďalšie výhody.

Notebooky na istotu

 

Výhody Paušálu na istotu

 • Krytie voči náhodnému poškodeniu na 2 roky.
 • Krytie voči krádeži a lúpeži na 2 roky.
 • Pri poškodení notebooku neplatíte za opravu, diagnostiku ani náhradné diely.
 • Náhradný notebook počas reklamácie.
 • Ak je poškodený notebook neopraviteľný, dáme vám nový notebook v zostatkovej časovej cene alebo vám ju vyplatíme.
 • Notebook s paušalom na istotu si môžete rozložiť so splátkami na nízke mesačné platby.

 

Bližšie informácie o Paušále na istotu

 • Paušál na istotu si môžete zakúpiť k akémukoľvek notebooku v hodnote do 3000 €.
 • Paušál na istotu môžete zakúpiť v ktorejkoľvek predajni NAY alebo online.
 • Paušál na istotu začína platiť dňom kúpy a trvá 2 roky. Jeho platnosť sa nedá predĺžiť ani skrátiť.
 • Paušál na istotu sa dá uzavrieť len na nový notebook pri jeho kúpe. Spätne sa už kúpiť nedá.
 • Poistenie voči náhodnému poškodeniu kryje poškodenia tovaru, ktoré zákonná záruka nekryje. Príkladom je rozbitie, obliatie alebo iné poškodenie notebooku.
 • V prípade krádeže alebo lúpeže stačí predložiť policajnú správu.
 • V prípade reklamácie notebooku s Paušálom na istotu vám dáme náhradný notebook, ktorý môžete používať počas doby, kým vašu reklamáciu nevybavíme. Náhradný notebook môže byť rovnaký alebo s obdobnými parametrami toho, ktorý ste si zakúpili s Paušálom na istotu.

 

Ako postupovať v prípade poškodenia notebooku

 • Ak sa vám notebook v rámci Paušálu na istotu poškodí, prineste ho spolu s príslušenstvom do našej najbližšej predajne.
 • K nahláseniu reklamácie potrebujete: faktúru alebo pokladničný doklad o kúpe tovaru a zmluvu Paušál na istotu.
 • Predajca s vami spíše poistnú udalosť.
 • Zabezpečíme servisnú diagnostiku poškodeného notebooku a vybavíme všetko potrebné.

 

Ako vybavujeme reklamácie tovaru na Paušál na istotu

 • Servisné stredisko urobí diagnostiku a stanoví cenu opravy.
 • Keďže notebook ste už istý čas používali a jeho cena sa časom znižuje, ďalší postup bude závisieť od predpokladanej ceny opravy a zostatkovej časovej ceny zariadenia.
 • Zostatková časová cena v prípade notebooku sa počíta tak, že za každý začatý mesiac používania vám z kúpnej ceny odrátame 2%. Čiže, ak ste notebooku za 500 € používali 10 mesiacov, jeho zostatková cena bude 400 €.

Ak cena opravy nepresiahne zostatkovú cenu zariadenia

 • Servisný technik notebook hneď opraví.
 • Po doručení opraveného notebooku zo servisného strediska vás budeme kontaktovať.
 • V predajni uhradíte spoluúčasť 20 € a my vám odovzdáme opravený notebook.

Ak je cena opravy vyššia ako maximálna cena opravy alebo je tovar neopraviteľný

 • Servisný technik vystaví cenovú ponuku alebo protokol o neopraviteľnosti tovaru
 • Budeme vás informovať, že oprava je nerentabilná alebo je notebook neopraviteľný.
 • V predajni nám uhradíte spoluúčasť 20 €, ukončíme reklamáciu a vyplatíme vám zostatkovú časovú cenu.

 

Dokumenty k Paušálu na istotu

Všeobecné poistné podmienky poistenia na istotu platné od 1.10.2019

Všeobecné poistné podmienky poistenia na istotu platné od 1.12.2016