Nový autorský zákon zdraží televízory

Vďaka novému Autorskému zákonu, ktorý má byť v parlamente schválený 1. 7. 2015, zaplatia Slováci za nový televízor o 3% viac. Alebo si ho kúpia v zahraničí. Zdražovanie televízorov a nákupná turistika však nie je jediným potenciálnym negatívnym efektom nového návrhu zákona.

Nový zákon okrem iných bodov rieši náhradu odmien za právo vyhotovenia kópie diela bez súhlasu autora alebo iného vlastníka príslušných práv, ktorá sa platí z cien výrobkov uvádzaných na slovenský trh umožňujúcich vyhotovenie rozmnoženín (kópií) diel. Medzi takéto zariadenia patria aj Smart TV, ktoré umožňujú zhotoviť rozmnoženinu (kópiu), záznamu programu na disk alebo USB kľúč prostredníctvom USB vstupu inštalovanému v televíznom prijímači.

Takéto televízory sa zaťažia sadzbou 3%.


Čo to znamená pre spotrebiteľov?

Takmer každý televízor uvedený na trh má podobnú funkciu. Na druhej strane, využíva ju približne 1 % ľudí. 3% naviac však budú musieť v cene zaplatiť všetci bez ohľadu na to, či ju využívajú.

Výrobcovia televízorov pri konštrukcii mysleli na prípadné zneužitie, takže záznam, ktorý na takomto TV vyhotovíte, si spotrebitelia vedia prehrať len na tom istom televízore. Takže zo záznamu nevedia urobiť kópie a šíriť ich. 3% naviac však budú musieť v cene zaplatiť bez ohľadu na to.

Spotrebiteľ má preto na výber. Buď bude nakupovať na Slovensku o 3% drahšie alebo pôjde nakúpiť do Čiech alebo do Poľska, kde sú tieto poplatky výrazne nižšie.


Čo to znamená pre predajcov?

Naši predajcovia budú mať kvôli vyšším cenám horšiu pozíciu v konkurencii okolitých štátov. Pričom TV tvoria podstatnú časť ich obratu, často až 65 %. Spotrebitelia môžu zvoliť nákup v zahraničí a naši predajcovia budú mať nižší obrat a zisky. Nižšie zisky vedú obvykle ku znižovaniu nákladov, čo sa zákonite prejaví na kvalite služieb či personálnych nákladoch. Môže to preto znamenať prepúšťanie.


Čo to znamená pre štát?

Pokiaľ sa slovenský spotrebiteľ začne správať trhovo a pôjde nakúpiť do zahraničia - a 3% sú na to dostatočný dôvodako ukázali už výkyvy predajov pri kurzových rozdieloch niekoľkokrát – zo všetkého obratu, ktorý odíde do zahraničia, príde štát o DPH, ktoré je v oveľa vyššie ako spomínané 3%.

Pre vyššie uvedené dôvody považujeme navrhovaný 3% poplatok za neprimeraný. Tiež si myslíme, že v súčasnej podobe v prípade Smart TV nerieši problém, ktorý sa snaží adresovať, keďže zaťažuje funkciu televízorov, ktorá je proti rozmnožovaniu zabezpečená a navyše je zo strany spotrebiteľov prakticky nevyužívaná. Ako jediný efekt vidíme v prípade televízorov zvýšenie ich ceny a ďalšie možné negatívne dopady na slovenských spotrebiteľov, na slovenských podnikateľov, aj na štátny rozpočet.

Navrhujeme preto televízory zo spoplatných zariadení vylúčiť alebo spresniť definíciu na zariadenia, ktoré dovolia vytvoriť záznam, ktorý je možné prehrať na iných zariadeniach.

 

Martin Ohradzanský 
Generálny riaditeľ NAY a.s.

Produkty v akcii

Zobrazujeme 0 výsledkov Použite filter pre spresnenie požiadaviek.