O nás

Spoločnosť NAY a.s je najväčším špecializovaným maloobchodným predajcom elektroniky v Slovenskej republike s trhovým podielom približne 25 %. Na trhu pôsobí od začiatku 90-tych rokov minulého storočia. Založili ju Peter Zálešák a Ján Tomáš, ktorí sú dodnes majiteľmi spoločnosti. Jej história je zaujímavá najmä z toho pohľadu, že vznikala bez dedičstva vyspelého trhu, z ktorého by mohla čerpať skúsenosti. Aj vďaka tomu mala leví podiel na vytvorení dnešnej podoby maloobchodu nielen na Slovensku, ale v celom stredoeurópskom regióne.

O nás

Prvé predajne

NAY sa stala tesne po svojom vzniku slovenským distribútorom svetových značiek elektroniky ako Sony alebo Panasonic. Keďže v tom čase neexistovali rozvinuté maloobchodné siete, do ktorých bolo možné distribuovať značkovú elektroniku, spoločnosť prišla s myšlienkou otvorenia predajní v centrách miest pod značkou NAY, ktoré  budú prevádzkované miestnymi podnikateľmi.  Koncept, ktorý je dnes aj na Slovensku známy ako franchising, nemal na začiatku 90-tych rokov minulého storočia žiadne tradície. Do roku 1997 takto spoločnosť otvorila 12 predajní malého formátu na Slovensku a na Morave. Tieto predajne si mnohí spotrebitelia dodnes živo pamätajú, napríklad slávnu predajňu na Dunajskej ulici v Bratislave, pred ktorou bežne stál dlhý rad, lebo dopyt bol tak veľký. Spoločnosť NAY priniesla k zákazníkom špičkovú elektroniku, ktorú dovtedy Slováci poznali len zo sporadických návštev v zahraničí, zo zahraničnej televízie alebo z katalógov.

Koncept veľkoplošných predajní NAY Elektrodom

Ďalším prelomovým rokom bol rok 1998, keď spoločnosť NAY vytvorila prvý koncept veľkoplošných predajní v strednej Európe, a to pod novou značkou NAY Elektrodom. Počiatočnou prekážkou bolo, že v krajine neexistovali obchodné centrá ani iné realitné projekty, ktoré by ponúkali dostatočnú plochu na prenájom; preto musela spoločnosť nájsť dobré lokality, postaviť vlastné budovy a postarať sa o infraštruktúru. Prechod od stabilne fungujúceho konceptu k úplne novému, v krajine nevyskúšanému modelu, ktorý potreboval veľký kapitál, bol riskantný. Koncept však vychádzal z marketingovej myšlienky ponúknuť zákazníkom maximálny výber tovaru a služieb pod jednou strechou. Projekt bol napokon mimoriadne úspešný; do roku 2005 vzniklo 13 predajní NAY Elektrodom. Od roku 2005 do 2013 bola minoritným investorom spoločnosť Enterprise Investors, čím sa expanzia siete NAY Elektrodom dynamicky zrýchlila a počet predajní stúpol na 31. 

Spojenie so spoločnosťou Electro World

19. 5. 2014 spoločnosť NAY a.s. oznámila, že uzavrela dohodu so spoločnosťou Dixons Retail plc o predaji jej prevádzok Electro World v Českej republike a na Slovensku. Štyri slovenské predajne Electro World otvorili 19. 8. už ako predajne NAY Elektrodom, v Českej republike pokračujú všetky prevádzky Electro World aj naďalej pod značkou Electro World. . 

Momentálne má spoločnosť NAY a.s. na Slovensku 39 predajní NAY a 40 predajní Electro World v Českej republike.