O spoločnosti

 • O nás O nás

  Spoločnosť NAY a.s je najväčším špecializovaným maloobchodným predajcom elektroniky v Slovenskej republike s trhovým podielom približne 25 %. Na trhu pôsobí od začiatku 90-tych rokov minulého storočia. Založili ju Peter Zálešák a Ján Tomáš, ktorí sú dodnes majiteľmi spoločnosti. Jej história je zaujímavá najmä z toho pohľadu, že vznikala bez dedičstva vyspelého trhu, z ktorého by mohla čerpať skúsenosti. Aj vďaka tomu mala leví podiel na vytvorení dnešnej podoby maloobchodu nielen na Slovensku, ale v celom stredoeurópskom regióne.

 • About us About us

  NAY a.s. is the largest specialized retailer of electronics in the Slovak Republic with a market share of approximately 25%. It operates on the market since the early 90's of last century. It was founded by Peter Zálešák and Ján Tomáš, who are still the owners of the company. Its history is particularly interesting from the point of view that was created without inheritance of mature market that could draw on the experience. Also thanks to this, it had the lion's share of the retail establishment to a present form not only in Slovakia, but throughout Central Europe.

 • Výročné správy Výročné správy

  Pozrite si výročné správy spoločnosti NAY a.s.

 • Annual reports Annual reports

  NAY 's annual reports are available here.

 • Ocenenia Ocenenia

  Spoločnosť NAY dosiahla počas svojej existencie množstvo úspechov a ocenení. To najdôležitejšie je ocenenie od zákazníkov vo forme ich vernosti. Viac ako 915 000 členov nášho klubu bolo s nákupom u nás spokojných natoľko, že sa rozhodli vstúpiť do NAY Extra klubu a nakupovať u nás aj v budúcnosti.

 • Koncern NAY Koncern NAY

  Súčasťou koncernu spoločnosti NAY a.s. je jej dcérska spoločnosť Electro World s.r.o. so sídlom Praha 9, Chlumecká 1531, PSČ 19819, Česká republika, IČ 26488361, zapísaná v obchodnom registri vedenom Městským soudem v Prahe, oddiel C., vložka 85390.

 • Trvalo udržateľný rozvoj zamestnancov spoločnosti NAY, a.s. Trvalo udržateľný rozvoj zamestnancov spoločnosti NAY, a.s.

  Spoločnosť NAY, a.s. realizovala v rokoch 2010 a 2011 projekt v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia pod názvom „Trvalo udržateľný rozvoj zamestnancov spoločnosti NAY, a.s.". .“ Počas trvania projektu využila spoločnosť NAY, a.s. nenávratný finančný príspevok vo výške 163.740,48 EUR na podporu rozvoja zamestnancov v obchodných domoch.