Odvoz a likvidácia starých spotrebičov

Chcete sa zbaviť starého spotrebiča? Pomôžeme vám s tým.

Odvoz a likvidácia starých spotrebičov

Veľký alebo malý spotrebič? 

Zákony Slovenskej republiky rozlišujú niekoľko spôsobov pre likvidáciu tzv. elektroodpadu a predpisujú nakladanie s ním.

Najčastejšie prípady, ktoré môžu nastať sú:

 • likvidácia veľmi malého elektroodpadu s vonkajším rozmerom do 25 cm a elektroodpadu zo svetelných zdrojov
 • likvidácia ostatného elektroodpadu, ktorý prinesiete do predajne
 • likvidácia ostatného elektroodpadu s odvozom od vás z domu

Viac o komfortnej doprave domov

 

 1. Likvidácia veľmi malého elektroodpadu s vonkajším rozmerom do 25 cm a elektroodpadu zo svetelných zdrojov

  Ide obvykle o žiarovky, žiarivky a malé elektrospotrebiče ako hriankovače, fény, konvice, holiace strojčeky, smartfóny a podobne. Tieto môžete kedykoľvek priniesť do našej predajne a my ich prevezmeme a zabezpečíme ich odovzdanie na ekologickú likvidáciu.
   
 2. Likvidácia ostatného elektroodpadu, ktorý prinesiete do predajne

  Ide o spotrebiče, ktoré sú väčšie a nespadajú do vyššie uvedenej kategórie. Sú to napríklad vysávače, chladničky, televízory a podobne. Tieto zo zákona môžeme a sme povinný prevziať len pri nákupe nového spotrebiča rovnakého druhu. Čiže starú práčku pri nákupe novej, starú chladničku len pri nákupe novej a podobne.
   
 3. Likvidácia ostatného elektroodpadu s odvozom od vás z domu

  Nemáte možnosť priniesť starý spotrebič do predajne? Zabezpečíme jeho odvoz pri dovoze nového spotrebiča rovnakého druhu v rámci služby Komfortná doprava domov.
   
  Ide o spotrebiče, ktoré sú väčšie a nespadajú do kategórie v bode 1.  Sú to napríklad vysávače, chladničky, televízory a podobne. Zo zákona však smieme a sme povinný prevziať tieto spotrebiče len pri nákupe nového spotrebiča rovnakého druhu. Preto môžeme ich odvoz zabezpečiť len pri dovoze nového spotrebiča rovnakého druhu.

  Starý spotrebič nemusíte nosiť dole z poschodia, v rámci Komfortnej dopravy domov ho znesieme my. Následne zapezpečíme jeho odovzdanie na ekologickú likvidáciu.

  Starý spotrebič však musí byť pripravený na odvoz tak, aby nedošlo ku škode na majetku alebo zdraví. To znemaná, že musí byť odpojený a očistený, v prípade práčky vypustená voda, v prípade chladničiek a mrazničiek odmrazené a suché.

Všetko o nákupe