Poistenie náhodného poškodenia

Ak často cestujete, alebo máte malé deti či neposedného domáceho miláčika, viete, že náhody sa stávajú. Pre podobné prípady ponúkame poistenie náhodného poškodenia, ktoré vám zaplatí opravu tovaru, ak sa náhodou poškodí.

Poistenie náhodného poškodenia

Vybavíte na každej predajni

Poistenie náhodného poškodenia si môžete prikúpiť k tovaru v každej predajni NAY alebo pri nákupe online.

Poistiť sa dá len nový tovar pri nákupe

Poistenie náhodného poškodenia sa dá uzavrieť len na nový tovar pri jeho nákupe. Spätne sa už tovar, žiaľ, nedá poistiť.

Poistenie je na 2 roky

Poistenie náhodného poškodenia trvá 2 roky a nedá sa skrátiť ani predĺžiť.

Čo sa dá poistiť

Poistiť sa dajú rôzne druhy tovaru , nie však všetky. Pre smartfóny a tablety je napríklad špeciálne Poistenie pre mobilné zariadenia. V predajni vám dajú informácie o týchto druhoch tovaru naši predajcovia
Zároveň sa dá poistiť len tovar v cene minimálne 49 € a maximálne 3000 €.

Čo je náhodné poškodenie

Poistenie náhodného poškodenia sa vzťahuje na náhodné poškodenia tovaru, ktorým nebolo možné zabrániť. Poškodenia tovaru spôsobené náhlymi a neočakávanými udalosťami ako sú napríklad vyliatie vázy s vodou na prístroj, pád prístroja na zem, prevalenie prístroja malým dieťaťom a podobne.

Cena je len 12 % z ceny tovaru

Cena poistenia sa vždy určuje na základe ceny tovaru, ktorý si kupujete, a to vo výške 12 %. Čiže za poistenie televízora, ktorý stojí 299 €, zaplatíte jednorazovo 35,88 €.

Ak nastane poistná udalosť

Prineste nám tovar alebo zavolajte.

Pri menšom tovare je jednoduchšie priniesť nám ho do predajne, pri väčších produktoch, ako sú napríklad chladničky, práčky, nám zavolajte na našu infolinku 02/44 555 444. 

Doklady, ktoré budete potrebovať:

  • faktúra alebo pokladničný doklad o kúpe tovaru
  • návrh pristúpenia k poisteniu alebo poistná zmluva
  • pri zmluvách uzatvorených do 30. 4. 2016 vyplnené tlačivo „Oznámenie o poistnej udalosti“ (OPU)

Ak ste stratili zmluvu, nič nie je stratené

Ak ste niekde založili zmluvu alebo ste ju stratili, predložte nám doklad o zaplatení poistenia a my podľa vášho mena zmluvu dohľadáme.

Tovar prineste aj s príslušenstvom

Na vybavenie poistnej udalosti stačí priniesť tovar, pokiaľ možno so skompletizovaným príslušenstvom a nahlásiť ako vznikla škoda na tovare.

Vybavenie poistnej udalosti

Servis zabezpečí obhliadku tovaru a keď poisťovňa schváli opravu, hneď ho opraví. O vybavení poistnej udalosti vás informuje predajňa, v ktorej ste tovar odovzdali. Možete si prísť do predajne pre opravený tovar. V predajni uhradíte len spoluúčať 20 €. Ak poisťovňa opravu neschváli, budeme vás informovať o ďalšom postupe.

Ak sa tovar nedá opraviť, dostanete späť peniaze

Ak nie je možné tovar opraviť alebo je oprava nerentabilná, vyplatíme vám časovú cenu tovaru. V praxi to znamená, že každý začatý mesiac používania vám odrátame z pôvodnej ceny 1 % a spoluúčasť vo výške 20 €.Čiže po roku vám za televízor, za ktorý ste zaplatili 299 €, vrátime 233,44 €.

Zálohujte si dáta

Ak je to možné, svoje dáta si pred odovzdaním počítača, notebooku, mobilného telefónu alebo tabletu, prosíme, zálohujte. Za stratu dát v zariadení nenesieme zodpovednosť.

 

Všeobecné poistné podmienky poistenia poškodenia tovaru

Všeobecné poistné podmienky poistenia mobilných zariadení

 

Všetko o nákupe