Poistenie náhodného poškodenia

Získajte istotu bezplatnej opravy pri náhodnom poškodení.

S poistením náhodného poškodenia vás oprava vád, ktoré boli spôsobené náhlymi a neočakávanymi udalosťami a nie sú kryté zákonnou zárukou nebude stáť nič.

Poistenie náhodného poškodenia platí 2 roky. Na poškodený tovar vám zabezpečíme bezplatnú diagnostiku a opravu. Ak sa tovar nedá opraviť alebo oprava nie je rentabilná, vrátime vám zostatkovú časovú cenu, ktorú môžete využiť na kúpu nového zariadenia.