Poistenie mobilného zariadenia

Získajte bezplatnú opravu pri náhodnom poškodení a krytie v prípade krádeže počas 2 rokov.

S poistením mobilného zariadenia vás oprava vád, ktoré boli spôsobené náhlymi a neočakávanymi udalosťami a nie sú kryté zákonnou zárukou nebude stáť nič. Na poškodený tovar vám zabezpečíme bezplatnú diagnostiku a opravu. Ak sa tovar nedá opraviť, alebo oprava nie je rentabilná vrátime vám zostatkovú časovú cenu, ktorú môžete využiť na kúpu nového zariadenia.