Pomáhame

Nezabúdame ani na tých, ktorí potrebujú našu pomoc, a preto každoročne podporujeme množstvo rodín prostredníctvom nadácie Dobrý anjel. Navyše, pomáhame aj kultúrnym projektom, ktoré majú potenciál reprezentovať slovenské umenie doma aj v zahraničí.

Pomáhame

Dobrý anjel

NAY a.s. už od roku 2007 podporuje nadáciu Dobrý anjel, ktorá pomáha rodinám s nezaopatrenými deťmi, kde je niekto chorý na rakovinu, alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu , ako napríklad detskú mozgovú obrnu, cystickú fibrózu, chronické zlyhanie obličiek, svalovú dystrofiu typu Duchenne alebo Downov syndróm, a kde táto choroba dostala rodinu do finančnej tiesne. NAY každoročne prispieva prostredníctvom tejto nadácie minimálne stovkou produktov rodinám, ktoré to potrebujú. (Viac informácií o našej konkrétnej pomoci prostredníctvom Dobrého anjela nájdete tu.) 

NAY Tanečný dom

NAY, ako úspešná slovenská spoločnosť, dlhodobo podporuje najmä unikátne slovenské kultúrne projekty a značky, ktoré si často získali aj medzinárodnú pozornosť. Najznámejší je NAY Tanečný dom – folklórny projekt, ktorý približuje tradičné slovenské tance mladým ľuďom na worskhopoch, kde si ich môžu vyskúšať a naučiť sa ich. Tento projekt sa od roku 2006 predstavuje na najväčšom slovenskom hudobnom festivale Bažant Pohoda, kde patrí medzi najobľúbenejšie scény.

Iné projekty

Ďalšie takéto významné slovenské projekty, ktoré NAY podporuje, sú napríklad festival Východná, Divadlo Andreja Bagara, Medzinárodný divadelný festival Divadelná Nitra, Art Film Fest, festival Hory a mesto, Cirkul’art – festival nového cirkusu či fotografickú súťaž Foto v záhrade.