Práčky na istotu

S Paušálom na istotu na práčku získate predĺženú záruku na 3 alebo 5 rokov, dovoz, náhradnú práčku počas reklamácie a ďalšie výhody.

Práčky na istotu

 

Výhody Paušálu na istotu

 • Predĺžená záruka o 1 alebo 3 roky.
 • Bezplatná doprava a odvoz starej práčky.
 • Zapojenie práčky zadarmo.
 • 15% zľava na pracie prostriedky a príslušenstvo k práčkam.
 • V prípade reklamácie počas platnosti predĺženej záruky, neplatíte za diagnostiku, opravu ani náhradné diely.
 • Náhradná práčka počas reklamácie.
 • Ak je práčka neopraviteľná, dáme vám novú v zostatkovej časovej cene alebo vám ju vyplatíme.

 

Bližšie informácie o Paušále na istotu

 • Paušál na istotu si môžete zakúpiť k akejkoľvek práčke v hodnote do 3 000 €.
 • Paušál na istotu môžete zakúpiť v ktorejkoľvek predajni NAY. V e-shope sa Paušál na istotu kúpiť nedá.
 • Paušál na istotu sa dá uzavrieť len na novú práčku pri jej kúpe. Spätne sa už kúpiť nedá.
 • Paušál na istotu začína platiť dňom kúpy a trvá 3 alebo 5 rokov, podľa zvolenej predĺženej záruky. Jeho platnosť sa nedá predĺžiť ani skrátiť.
 • Práčku s Paušálom na istotu si môžete rozložiť na nízke mesačné splátky alebo ich môžete uhradiť v hotovosti. Minimálna hodnota nákupu na splátky je 100 €.
 • Predĺžená záruka začína platiť po skončení 2- ročnej zákonnej záruky. Kryje poruchy práčky, ktoré vznikli bežným používaním. Mechanické poškodenia tovaru predĺžená záruka nekryje.
 • Pri kúpe práčky s Paušálom na istotu získate komfortnú dopravu zadarmo. V rámci komfortnej dopravy si môžete vybrať dátum a časový interval doručenia. Práčku vynesieme do bytu, umiestnime na vybrané miesto, rozbalíme, pripojíme k prívodu a odtoku vody a odvezieme obalový materiál. V prípade záujmu odvezieme aj starú práčku.
 • Pri kúpe práčky s Paušálom na istotu získate v predajni kupón na 36 alebo 60 nákupov s 15% zľavou na pracie prostriedky a príslušenstvo k pračkám (počet nákupov závisí od dĺžky predĺženej záruky). Kupón môžete využiť v ktorejkoľvek predajni NAY počas platnosti Paušálu na istotu.
 • V prípade reklamácie práčky s Paušálom na istotu vám dáme náhradnú práčku, ktorú môžete používať počas doby, kým vašu reklamáciu nevybavíme. Náhradná práčka môže byť rovnaká alebo s obdobnými parametrami tej, ktorú ste si zakúpili s Paušálom na istotu. V prípade potreby vám náhradnú práčku odvezieme a po skončení reklamácie zabezpečíme aj jej zvoz.

 

Ako postupovať v prípade reklamácie práčky

 • Ak sa vám práčka v rámci Paušálu na istotu pokazí, reklamáciu hláste na infolinke 02/44 555 444 alebo v predajni
 • K nahláseniu reklamácie potrebujete: faktúru alebo pokladničný doklad o kúpe tovaru a zmluvu Paušál na istotu.
 • Predajca alebo operátor s vami spíše reklamáciu.
 • Zabezpečíme servisnú diagnostiku reklamovanej práčky a vybavíme všetko potrebné.

 

Ako vybavujeme reklamácie tovaru na Paušál na istotu

 • Servisný technik urobí diagnostiku a stanoví cenu opravy.
 • Keďže práčku ste už istý čas používali a jej cena sa časom znižuje, ďalší postup bude závisieť od predpokladanej ceny opravy a zostatkovej časovej ceny práčky.
 • Zostatková časová cena sa v prípade práčky počíta tak, že za každý začatý mesiac používania vám z kúpnej ceny odrátame 1%. Ak ste práčku za 400 € používali 10 mesiacov, jej zostatková cena bude 360 €.

Ak cena opravy nepresiahne zostatkovú cenu zariadenia

 • Servisný technik práčku hneď opraví.
 • Zvyčajne servisný technik vykonáva opravu u vás doma, preto vás bude informovať, či bude fakturovať cenu opravy priamo na nás alebo bude žiadať zaplatenie opravy od vás a my vám ju potom preplatíme.
 • Ak servisnému technikovi uhradíte opravu vy, doklad o zaplatení opravy nám zašlite na e-mailovú adresu zaruka@nay.sk. Ak si želáte cenu opravy preplatiť na účet, nezabudnite nám uviesť jeho číslo. Potrebné doklady nám môžete zaslať aj poštou na adresu NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava. Cenu opravy vám preplatíme do 14 dní od doručenia dokladov.
 • V prípade, ak ste mali zapožičanú náhradnú práčku, zabezpečíme jej zvoz a následne reklamáciu ukončíme.

Ak je cena opravy vyššia ako maximálna cena opravy alebo je tovar neopraviteľný

 • Servisný technik vystaví cenovú ponuku alebo protokol o neopraviteľnosti tovaru.
 • Zvyčajne servisný technik vykonáva diagnostiku u vás doma, preto vás bude informovať, či bude fakturovať cenu diagnostiky priamo na nás alebo bude žiadať zaplatenie od vás a my vám ju potom preplatíme.
 • Ak servisnému technikovi uhradíte diagnostiku vy, doklad o zaplatení nám zašlite na e-mailovú adresu zaruka@nay.sk. Ak si želáte cenu diagnostiky preplatiť na účet, nezabudnite nám uviesť jeho číslo. Potrebné doklady nám môžete zaslať aj poštou na adresu NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava.
 • V prípade, ak ste mali zapožičanú náhradnú práčku, zabezpečíme jej zvoz a následne reklamáciu ukončíme.
 • Do 14 dní od doručenia vám cenu diagnostiky spolu so zostatkovou časovou cenou vyplatíme na účet alebo môžete navštíviť najbližšiu predajňu, kde vám zostatkovú cenu vyplatíme.

 

Dokumenty k Paušálu na istotu

Všeobecné obchodné podmienky pre Predĺženú záruku na istotu platné od 12.2.2024

Všeobecné obchodné podmienky pre Predĺženú záruku na istotu platné od 1.10.2019

Všeobecné obchodné podmienky pre Predĺženú záruku na istotu platné od 1.10.2018