Predĺženie záruky

Zákon zaručuje na väčšinu tovaru záruku na 2 roky. Môžete si ju však predĺžiť na 3, 4 alebo 5 rokov. S predĺženou zárukou sa vyhnete zvýšeným nákladom pri prípadnej poruche po zákonnej záruke.

Predĺženie záruky

S predĺženou zárukou sa vyhnete zvýšeným nákladom pri prípadnej poruche aj po skončení zákonnej záruky.

Záruku si môžete predĺžiť až na 5 rokov

Práčku, chladničku či televízor väčšinou chcete používať dlhšie ako 2 roky. Vďaka možnosti predĺženia záruky, môžete získať až 5 ročnú záruku.

Predĺžená záruka kryje tie isté poruchy ako zákonná záruka

Predĺžená záruka kryje poruchy tovaru, ktoré vznikli na tovare bežným používaním počas doby uvedenej v Dohode o zabezpečení predĺženej záruky.

Záruku možete predĺžiť len pri nákupe

Dohoda o zabezpečení predĺženej záruky sa dá uzavrieť len na nový tovar pri jeho nákupe. Spätne sa už záruka tovaru nedá predĺžiť.

Predĺžiť záruku si môžete takmer na každom tovare

Predĺženú záruku si môžete prikúpiť k vybranému tovaru v hodnote od 49 € do 3 000 € v každej predajni NAY alebo pri nákupe online.

Cena predĺženej záruky závisí od dĺžky jej trvania:

 • Cena predĺženej záruky na 3 roky ( 2 roky zákonná záruka + 1 rok predĺženie ) je 12 % z ceny tovaru.
 • Cena predĺženej záruky na 4 roky ( 2 roky zákonná záruka + 2 roky predĺženie ) je 17 % z ceny tovaru.
 • Cena predĺženej záruky na 5 rokov ( 2 roky zákonná záruka + 3 roky predĺženie ) je 22 % z ceny tovaru.

Príklad výpočtu ceny

Cena tovaru

Záruka na 3 roky

Záruka na 4 roky

Záruka na 5 rokov

49 €

5,88 €

8,33 €

10,78 €

199 €

23,88 €

33,83 €

43,78 €

399 €

47,88 €

67,83 €

87,78 €

Cenu si môžete aj rozložiť

Predĺženie záruky si môžete skombinovať napríklad s nákupom na splátky. V tom prípade sa vám cena záruky rozpočíta do jednotlivých mesačných splátok. Ak si tovar neberiete na splátky, cenu predĺženej záruky musíte uhradiť naraz pri platbe tovaru.

Na vybavenie vám stačí doklad totožnosti

Dohodu o zabezpečení predĺženej záruky uzatvoríte buď s predajcom pri nákupe v predajni, alebo si Predĺženú záruku prikúpite pri online nákupe k tovaru a Dohodu vám pošleme e-mailom.
Predĺženú záruku si môže k tovaru priplatiť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je občanom SR alebo osobou s dlhodobým pobytom v SR. Právnické osoby si, žiaľ, predĺženú záruku k tovaru priplatiť nemôžu.

V prípade, ak sa tovar pokazí, kontaktujte nás

Ak sa vám tovar v rámci predĺženej záruky pokazí, reklamáciu hláste na infolinke 02/44 555 444. Operátor vám poskytne inštrukcie, ako ďalej postupovať.

Pokazený tovar vám zadarmo opravíme alebo vám vrátime peniaze

Ak sa prejaví vada na tovare, kontaktujte našu infolinku, kde dostanete informácie ako ďalej postupovať. Ak ide o vadu počas trvania zákonnej záruky, dohodneme jeho opravu s autorizovaným servisom, v prípade ak je zariadenie neopraviteľné vrátime vám peniaze.

Ak ide o vadu zariadenia počas obdobia predĺženia záruky, ďalší postup bude závisieť od predpokladanej ceny opravy a zostatkovej časovej ceny zariadenia. Tovar vám bezplatne opravíme do výšky zostatkovej časovej ceny. Ak by oprava stála viac alebo by bol tovar neopraviteľný, vrátime vám zostatkovú časovú cenu tovaru.
Keďže ste tovar už istý čas používali a jeho cena sa časom znižuje, vrátime Vám zostatkovú časovú cenu tovaru, ktorá  počíta tak, že za každý začatý mesiac používania zariadenia vám odrátame z pôvodnej ceny 1 %. Čiže po uplynutí dvoch rokov vám za televízor, za ktorý ste zaplatili 299 €, vrátime  224,25€

Ako to prebieha

 • Zavoláte nám na infolinku a my vám oznámime kontakt na najbližšie servisné miesto a maximálnu cenu opravy, ktorou je zostatková časová cena zariadenia.
 • E-mailom alebo poštou vám pošleme tlačivo nahlásenia vady
 • Vyplníte ho, podpíšete a zašlete e-mailom na adresu zaruka@nay.sk alebo poštou na adresu NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava.
 • Zavoláte do servisného strediska a dohodnete si obhliadku tovaru.
 • Servisný technik vám oznámi cenu opravy. Podľa výšky ceny opravy môžu nastať 2 situácie:

Ak je cena opravy v rámci maximálnej ceny opravy:

 • Dáte si tovar hneď opraviť.
 • Servisný technik vám povie, či bude fakturovať cenu opravy priamo na nás, alebo bude žiadať zaplatenie opravy od vás a my vám ju potom preplatíme.
 • Ak bude servis fakturovať priamo na nás, pošlete vypísané tlačivo hlásenia vady a o ostatné sa už postaráme my.
 • Ak servisnému technikovi uhradíte opravu vy, doklad o zaplatení opravy spolu s vyplneným a podpísaným tlačivom o nahlásení vady, nám zašlite na e-mailovú adresu zaruka@nay.sk  Nezabudnite v tlačive vyplniť číslo vášho bankového účtu. Potrebné doklady nám môžete zaslať aj poštou na adresu NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava. Do 14 dní od doručenia vám pošleme peniaze na váš účet.

Ak je cena opravy väčšia ako maximálna cena opravy alebo je tovar neopraviteľný:

 • Servisný technik vám vystaví faktúru za diagnostiku, ktorú uhradíte.
 • Pošlete nám na vyššie uvedenú kontaktnú adresu alebo e-mail vyplnené tlačivo nahlásenia vady spolu s faktúrou za diagnostiku, kde servisný technik uvedie odhadovanú cenu opravy alebo to, že tovar je neopraviteľný.
 • Po doručení tlačiva nahlásenia vady a faktúry vám do 14 dní preplatíme na účet časovú cenu výrobku vrátane nákladov na diagnostiku.

Doklady, ktoré potrebujete pri nahlásení vady:

 • faktúra alebo pokladničný doklad o kúpe tovaru
 • dohodu alebo zmluvu o predĺženej záruke
 • vyplnené tlačivo nahlásenia vady
 • faktúra za opravu tovaru

Nezabudnite popísať vadu zariadenia

Do tlačiva nahlásenia vady určite uveďte, za akých okolností a kedy sa vada zariadenia stala. Dôležité je uviesť aj vaše číslo bankového účtu pre prípad vyplatenia časovej ceny.

Informácie o spoločnosti Amico Finance a.s.

Predĺženú záruku vám poskytujeme v spolupráci so spoločnosťou Amico Finance a.s.

Viac na www.amico.sk

 

Informácie o spoločnosti Cardif

Predĺžené záruky vytvorené do 31.12.2015 sme poskytovali v spolupráci so spoločnosťou Cardif.Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s. je špecializovanou bankopoisťovňou na slovenskom trhu, na ktorom pôsobí už od roku 2000. V súčasnosti má takmer 1,7 milióna klientov. Je stopercentnou dcérskou spoločnosťou francúzskej poisťovacej skupiny BNP Paribas Cardif, ktorú vlastní svetová finančná skupina s ústredím vo Francúzsku BNP Paribas. Poisťovňa Cardif pôsobí v 37 krajinách sveta a je uznávaná ako svetová jednotka v bankopoistení.
Viac na www.cardif.sk

Všetko o nákupe