Reklamácie, záruka a záručné listy

Ak sa vám tovar zakúpený v predajni NAY alebo v e-shope www.nay.sk pokazí bežným používaním, neváhajte a príďte ho reklamovať. Kým je v záruke, máte servis zadarmo.

Reklamácie, záruka a záručné listy

 

Záruka pre spotrebiteľa trvá 2 roky na nový tovar

Ako spotrebiteľ máte zo zákona nárok na 2-ročnú záruku na tovar.
Firmy majú nárok na 1-ročnú záruku, ak záručný list výrobcu dotknutého tovaru nestanovuje inak.

Záruka začína plynúť dňom nákupu. Pre bezplatný servis musí tovar v rámci záruky spĺňať podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste. Záruka sa zvyčajne nevzťahuje na mechanické poškodenie, poškodenie prírodným živlom a podobne.

 

Darčeky a výhry sú bez záruky

Na darčeky, ktoré dostanete zadarmo, alebo výhry zo súťaží sa záruka nevzťahuje.

 

Použitý tovar má záruku 1 rok

Ak si kúpite zlacnený tovar, ktorý bol používaný, napríklad predvádzací model, záručná doba je len 1 rok, ak záručný list výrobcu dotknutého výrobku nestanovuje inak. Ak si kúpite tovar zlacnený kvôli nejakej poruche, záruka sa nevzťahuje na túto poruchu.

 

Stačí pokladničný doklad a tovar

Na reklamáciu vám stačí pokladničný doklad o kúpe tovaru alebo faktúra. Na reklamovanie tovaru treba priniesť tovar, pokiaľ možno so skompletizovaným príslušenstvom.

 

Záručný list k reklamácii nepotrebujete

Záručný list je dôležitý najmä preto, aby ste vedeli, na ktoré poruchy sa vzťahuje záruka. Nemusíte ho však potvrdzovať, k reklamácii to nepotrebujete.

 

Softvér pri notebookoch

Pri reklamovaní počítača je potrebné, aby ste čestne prehlásili, že ste dodržali všetky licenčné podmienky a v počítači nie je nainštalovaný nelegálny softvér. V opačnom prípade nemôžeme váš počítač prijať na reklamáciu.

 

Reklamovať môžete v ktorejkoľvek predajni

Tovar môžete reklamovať v každej predajni NAY bez ohľadu na to, v ktorej našej predajni ste tovar kupovali.

 

Maximum na servis je 30 dní

Maximálna lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní. Lehota začína plynúť nasledujúci deň po prijatí tovaru na reklamáciu. Vtedy vám vystavíme reklamačný protokol o záručnej reklamácii, takže budete presne vedieť, ako bude vaša reklamácia vybavená. Ak to povaha tovaru dovoľuje, vybavíme reklamáciu priamo v predajni. Väčšinu tovarov však zasielame na posúdenie do autorizovaných servisov.

 

Záruka sa predĺži o čas záručnej opravy

Čas záruky sa vám predlžuje o čas, kedy je tovar v servise na záručnej oprave. To znamená, že ak ste spotrebiteľ a kúpili ste tovar napr. 1. 12. 2014, záruka by mala trvať do 31. 11. 2016. Ak bude záručná oprava tovaru trvať napríklad 14 dní, tak vaša záruka na tovar bude predĺžená do 14. 12. 2016. Dĺžka záručnej opravy sa počíta odo dňa, kedy odovzdáte tovar na záručnú opravu v predajni, do doby, kedy vám bolo oznámené jej vybavenie SMS správou alebo listom s výzvou na prevzatie.

 

O oprave vás informujeme

O ukončení reklamácie vás informujeme SMS správou, e-mailom alebo listom najneskôr 30 dní od prijatia tovaru na reklamáciu.

 

Opakované poruchy a výmena tovaru

Zákon určuje, kedy dostanete za pokazený tovar nový, alebo vám vrátime peniaze. Sú to 2 prípady:

  • Rovnaká porucha, ktorú záruka pokrýva, sa vyskytla počas záručnej doby už 3-krát. Pozor, musí ísť o rovnakú poruchu tretíkrát a všetky musia byť potvrdené servisom.
  • Väčší počet porúch, ktoré sa vyskytli na zariadení v záručnej dobe súčasne. Za väčší počet porúch sa považujú najmenej tri rôzne poruchy, pričom každá z nich samostatne bráni v riadnom používaní zariadenia.

Ak vám pri reklamovaní vymeníme tovar za nový, začína na ňom plynúť nová záručná doba odo dňa, keď si ho prevezmete.

 

Zálohujte si dáta pred reklamáciou

Svoje dáta si pred odovzdaním počítača, notebooku, mobilného telefónu alebo tabletu, prosíme, zálohujte. Za stratu dát v zariadení nenesieme zodpovednosť.

 

Ak chcete ušetriť čas

Ak vám ide najmä o čas, pri reklamácii veľkých spotrebičov (napr.práčky, chladničky, veľké TV), je najvhodnejšie obrátiť sa priamo na infolinku výrobcu alebo autorizované servisné stredisko (v prípade, že výrobca nemá k dispozícii infolinku). Celý proces tak prebieha výrazne rýchlejšie, pretože nejednáte cez sprostredkovateľa, ale priamo, pričom oprava alebo výmena spotrebiča prebieha často priamo u zákazníka.

Samozrejme, s uplatnením reklamácií Vam radi pomôžeme, ak nenájdete odpoveď tu.

Servisné strediská

Reklamačný poriadok