Smartfóny na istotu

S Paušálom na istotu na smartfón získate za nízku mesačnú platbu bezplatnú opravu pri náhodnom poškodení, 20% zľavu na príslušenstvo, náhradný smartfón počas reklamácie a ďalšie výhody.

Smartfóny na istotu

 

 

Výhody Paušálu na istotu

 • Krytie voči náhodnému poškodeniu na 2 roky.
 • Krytie voči krádeži a lúpeži na 2 roky.
 • Pri poškodení smartfónu, neplatíte za opravu, diagnostiku ani náhradné diely.
 • Počas reklamácie vám dáme náhradný smartfón s rovnakým operačným systémom.
 • Ak je poškodený smartfón neopraviteľný, dáme vám nový smartfón v zostatkovej časovej cene alebo vám ju vyplatíme.
 • Smartfón s paušalom na istotu si môžete rozložiť na nízke mesačné platby alebo ho môžete uhradiť v hotovosti.

 

Bližšie informácie o Paušále na istotu

 • Paušál na istotu si môžete zakúpiť k akémukoľvek smartfónu v hodnote od 69 € do 2 500 €.
 • Paušál na istotu môžete zakúpiť v ktorejkoľvek predajni NAY alebo online.
 • Paušál na istotu začína platiť dňom kúpy a trvá 2 roky. Jeho platnosť sa nedá predĺžiť ani skrátiť.
 • Paušál na istotu sa dá uzavrieť len na nový smartfón pri jeho kúpe. Spätne sa už kúpiť nedá.
 • Pri nákupe v predajni si môžete Paušál rozšíriť o benefity ochrannej fólie zadarmo a 20% zľavu na príslušenstvo. Kupón s 20% zľavou môžete využiť 10- krát v ktorejkoľvek predajni NAY. Podmienkou získania fólie zadarmo je nalepenie v predajni hneď pri kúpe.
 • Poistenie voči náhodnému poškodeniu kryje poškodenia tovaru, ktoré zákonná záruka nekryje. Príkladom je rozbitie displeja, obliatie alebo iné poškodenie smartfónu.
 • V prípade krádeže alebo lúpeže treba predložiť aj policajnú správu.
 • V prípade reklamácie smartfónu s Paušálom na istotu vám dáme náhradný smartfón, ktorý môžete používať počas doby, kým vašu reklamáciu nevybavíme. Náhradný smartfón môže byť rovnaký alebo s obdobnými parametrami toho, ktorý ste si zakúpili s Paušálom na istotu.

 

Ako postupovať v prípade poškodenia smartfónu

 • Ak sa vám smartfón v rámci Paušálu na istotu poškodí, prineste ho spolu s príslušenstvom do našej najbližšej predajne.
 • K nahláseniu reklamácie potrebujete: faktúru alebo pokladničný doklad o kúpe tovaru a zmluvu Paušál na istotu.
 • Predajca s vami spíše reklamáciu.
 • Zabezpečíme servisnú diagnostiku poškodeného smartfónu a vybavíme všetko potrebné.

 

Ako vybavujeme reklamácie tovaru na Paušál na istotu

 • Servisné stredisko urobí diagnostiku a stanoví cenu opravy.
 • Keďže smartfón ste už istý čas používali a jeho cena sa časom znižuje, ďalší postup bude závisieť od predpokladanej ceny opravy a zostatkovej časovej ceny zariadenia.
 • Zostatková časová cena v prípade smartfónu sa počíta tak, že za každý začatý mesiac používania vám z kúpnej ceny odrátame 2%. Čiže, ak ste smartfón za 399 € používali 8 mesiacov, jeho zostatková cena bude 335,16 €.

Ak cena opravy nepresiahne zostatkovú cenu zariadenia

 • Servisný technik smartfón hneď opraví.
 • Po doručení opraveného smartfónu zo servisného strediska vás budeme kontaktovať.
 • V predajni uhradíte spoluúčasť 20 € a my vám odovzdáme opravený smartfón.

Ak je cena opravy vyššia ako maximálna cena opravy alebo je tovar neopraviteľný

 • Servisný technik vystaví cenovú ponuku alebo protokol o neopraviteľnosti tovaru.
 • Budeme vás informovať, že oprava je nerentabilná alebo je smartfón neopraviteľný.
 • V predajni nám uhradíte spoluúčasť 20 €, ukončíme reklamáciu a vyplatíme vám zostatkovú časovú cenu.
 • Ak si za zostatkovú cenu kúpite nový smartfón, Paušál na istotu nezaniká a jeho výhody môžete využívať naďalej.

 

Dokumenty k Paušálu na istotu

Všeobecné poistné podmienky poistenia na istotu platné od 12.2.2024

Všeobecné poistné podmienky poistenia na istotu platné od 1.10.2019

Všeobecné poistné podmienky poistenia na istotu platné od 1.12.2016