SONY

Všeobecná zákaznícka linka SONY na nahlasovanie opráv:

+421 026 862 2188

Servisné stredisko SONY pre Západné Slovensko

Čierna technika

  AV Pro
ADRESA: Budovateľská 1062/23, 821 08 Bratislava
TELEFÓN: +421 255 642 773, 55642771, 0908786457
E-MAIL: servis@avpro.sk
WEB: http://www.avpro.sk/registracia-opravy/

Notebooky a tablety

  AV Pro
ADRESA: Budovateľská 1062/23, 821 08 Bratislava
TELEFÓN: +421 255 642 773, 55642771, 0908786457
E-MAIL: servis@avpro.sk
WEB: http://www.avpro.sk/registracia-opravy/

Servisné stredisko SONY pre Stredné Slovensko

Čierna technika

  TV - AV Elektronic, s. r. o.
ADRESA: Pribinova 8725/54, 010 01 Žilina
TELEFÓN:  041/562 6061
E-MAIL: tvav@tvav.sk
WEB: http://www.tvav.sk/o_nas/kontakt/kontakt.php

Notebooky a tablety

  AV Pro
ADRESA: Budovateľská 1062/23, 821 08 Bratislava
TELEFÓN: +421 255 642 773, 55642771, 0908786457
E-MAIL: servis@avpro.sk
WEB: http://www.avpro.sk/registracia-opravy/

Servisné stredisko SONY pre Východné Slovensko

  T.V.A. Servis s.r.o. 
ADRESA: Južná trieda 48/D, Košice, 040 01
TELEFÓN: 055/6338501
E-MAIL: tvaservis@tvaservis.sk