Stanovisko NAY a.s. k zákazu nedeľného predaja

NAY a.s. podporuje nedeľný predaj s tým, že práca v nedeľu by bola pre zamestnancov dobrovoľná. Možnosť pracovať v nedeľu by si dnes vybralo až 60 % zamestancov NAY. Dôvody pre podporu nedeľného predaja sa už roky nemenia a pri súčasnom spomalení trhu sú silnejšie ako predtým.

Otázka povinne zatvorených obchodov v nedeľu je myšlienka, ktorá sa pravidelne vracia už niekoľko rokov, pričom doteraz vždy prevážili argumenty proti takémuto kroku. V čase oslabenej ekonomiky kvôli pandémii sa podľa nášho názoru argumenty proti skôr posilnili.

Diskutovali sme o tejto možnosti s našimi zamestnancami, sledujeme tiež štatistiky nedeľného predaja a sme presvedčení, že takýto zákaz prinesie viac nevýhod ako výhod pre zamestnancov, zákazníkov aj pre firmy.

V súvislosti s aktuálnou diskusiou sme sa však v druhej polovici mája opätovne opýtali našich zamestnancov, či by mali záujem pracovať v nedeľu. Až 60 % zamestnancov si vybralo možnosť práce nedeľu namiesto garantovaného voľného dňa. Vďaka príspevkom chce väčšina zamestnancov NAY v nedeľu pracovať a my tak vieme bez problémov nedeľný predaj personálne pokryť, aj keď bude práca v nedeľu dobrovoľná.

Nedeľný obrat našej spoločnosti tvorí približne 15 %. Doterajšie skúsenosti so zavretými nedeľami a štátnymi sviatkami nás naučili, že obrat, ktorý spoločnosť stratí počas takýchto dní, sa nevráti väčším obratom počas iných dní, určite nie v plnej miere. Strata obratu sa negatívne prenesie do výsledku firmy a následne aj do miezd pracovníkov.

Kvôli zavretým nedeliam nebude potrebný taký pracovný fond ako doteraz, čo zákonite bude viesť k prepúšťaniu zamestnancov, keďže ich nebudeme môcť dostatočne vyťažiť. Ostatní zamestnanci zároveň stratia príplatky za nedeľný predaj, čo sa prejaví na ich nižšej mzde.

Zákazníci stratia jeden z dvoch hlavných dní na možnosť veľkého asistovaného nákupu. Je pravda, že ak sa pozeráme na zákaz nedeľného predaja iba optikou nákupu rožkov, pre zákazníka to zdanlivo neznamená veľký diskomfort. Nákup elektroniky napr. kvôli zariadeniu kuchyne, nákup nábytku, či iného zariadenia domu je však často investíciou, ktorá si vyžaduje aj viachodinovú návštevu predajne, konzultáciu produktov, služieb, finančného riešenia atď. a nedá sa vždy bez stresu riešiť večer po pracovnej dobe. Žiadame preto, aby sa neredukovala táto diskusia na potraviny a aby sa diskurz viedol s prihliadnutím na špecifiká všetkých trhov, ktorých sa môže nedeľný predaj dotknúť.

Odhliadnuc od toho, či dôjde k zákazu nedeľného predaja, pôsobí samotné znenie novely diskriminačne, keďže umožňuje výnimku pre maloobchodný predaj v zariadeniach verejnej hromadnej dopravy. To by umožňovalo nedeľný predaj v obchodných centrách ako OC Stanica Nivy v Bratislave alebo Terminal v Banskej Bystrici, ktoré sú súčasťou stanice verejnej hromadnej dopravy. Takáto výnimka, okrem toho, že odporuje účelu zákazu, pôsobí diskriminačne pre maloobchodníkov, ktorí nemajú prevádzky práve v týchto obchodných centrách. Navrhujeme, aby takéto obchodné centrá mali tiež uzavreté všetky obchody s výnimkou presne stanovených prevádzok ako gastro, lekárne či predajne dennej tlače.

Rovnako chýba v prípade takéhoto zákazu jednoznačná definícia, resp. výklad pre prevádzky internetových obchodníkov. Napriek už existujúcemu zákazu predaja počas štátnych sviatkov majú niektoré prevádzky internetových predajcov v dôsledku takejto nejednoznačnosti otvorené. Zákaz predaja v nedeľu s podobným nejednoznačným výkladom ešte viac prehĺbi diskrimináciu niektorých maloobchodných predajcov. Preto navrhujeme, aby zákon umožnil mať otvorené všetky prevádzky internetových obchodov (podobne ako to bolo uvedené v nariadeniach COVID 19).

Slovenskú ekonomiku čaká podľa všetkých prognóz náročné obdobie. Pevne veríme, že v tejto chvíli je prospešnejšie naštartovať ekonomiku a podporiť zamestnanosť. Zákaz nedeľného predaja prinesie skôr opak.

Aj skúsenosť z iných trhov, konkrétne z Maďarska, ukazuje, že v praxi si nakoniec zákazníci a zamestnanci vypýtajú prehodnotenie nedeľného predaja.

Na druhej strane však absolútne rešpektujeme, že niektorí zamestnanci by preferovali mať v nedeľu voľno a podporíme možnosť, aby bola nedeľná práca dobrovoľná. Tak bude situácia férová pre všetkých. Zákazník sa rozhodne, či chce nakupovať v nedeľu. Zamestnanec si bude môcť vybrať, či bude v nedeľu pracovať. Firma sa rozhodne, či sa jej v nedeľu oplatí otvoriť.

Peter Zálešák
Predseda predstavenstva NAY a.s.

Produkty v akcii

Zobrazujeme 0 výsledkov Použite filter pre spresnenie požiadaviek.