Sušičky na istotu

S Paušálom na istotu na sušičku bielizne získate predĺženú záruku na 3 alebo 5 rokov, dovoz, náhradnú sušičku bielizne počas reklamácie a ďalšie výhody.

Sušičky na istotu

 

Výhody paušálu na istotu

 • Predĺžená záruka o 1 alebo 3 roky.
 • Bezplatná doprava a odvoz starej sušičky bielizne.
 • Zapojenie sušičky bielizne zadarmo.
 • 15% zľava na pracie prostriedky a príslušenstvo k práčkam a sušičkám bielizne.
 • V prípade reklamácie počas platnosti predĺženej záruky, neplatíte za diagnostiku, opravu ani náhradné diely.
 • Náhradná sušička bielizne počas reklamácie.
 • Ak je sušička bielizne neopraviteľná, dáme vám novú v zostatkovej časovej cene alebo vám ju vyplatíme.

 

Bližšie informácie o Paušále na istotu

 • Paušál na istotu si môžete zakúpiť k akejkoľvek sušičke bielizne v hodnote do 3 000 €.
 • Paušál na istotu môžete zakúpiť v ktorejkoľvek predajni NAY. V e-shope sa Paušál na istotu kúpiť nedá.
 • Paušál na istotu sa dá uzavrieť len na novú sušičku bielizne pri jej kúpe. Spätne sa už kúpiť nedá.
 • Paušál na istotu začína platiť dňom kúpy a trvá 3 alebo 5 rokov, podľa zvolenej predĺženej záruky. Jeho platnosť sa nedá predĺžiť ani skrátiť.
 • Sušičku bielizne s Paušálom na istotu si môžete rozložiť so splátkami na nízke mesačné platby alebo ich môžete uhradiť v hotovosti. Minimálna hodnota nákupu na splátky je 100 €.
 • Predĺžená záruka začína platiť po skončení 2- ročnej zákonnej záruky. Kryje poruchy sušičky bielizne, ktoré vznikli bežným používaním. Mechanické poškodenia tovaru predĺžená záruka nekryje.
 • Pri kúpe sušičky bielizne s Paušálom na istotu získate komfortnú dopravu zadarmo. V rámci komfortnej dopravy si môžete vybrať dátum a časový interval doručenia. Sušičku bielizne vynesieme do bytu, umiestnime na vybrané miesto, rozbalíme, pripojíme k odtoku vody a odvezieme obalový materiál. V prípade záujmu odvezieme aj starú sušičku bielizne.
 • Pri kúpe sušičky bielizne s Paušálom na istotu získate v predajni kupón na 36 alebo 60 nákupov s 15% zľavou na pracie prostriedky a príslušenstvo k pračkám a sušičkám (počet nákupov závisí od dĺžky predĺženej záruky). Kupón môžete využiť v ktorejkoľvek predajni NAY počas platnosti Paušálu na istotu.
 • V prípade reklamácie sušičky bielizne s Paušálom na istotu vám dáme náhradnú sušičku bielizne, ktorú môžete používať počas doby, kým vašu reklamáciu nevybavíme. Náhradná sušička bielizne môže byť rovnaká alebo s obdobnými parametrami tej, ktorú ste si zakúpili s Paušálom na istotu. V prípade potreby vám náhradnú sušičku bielizne odvezieme a po skončení reklamácie zabezpečíme aj jej zvoz.

 

Ako postupovať v prípade reklamácie sušičky bielizne

 • Ak sa vám sušička bielizne v rámci Paušálu na istotu pokazí, reklamáciu hláste na infolinke 02/44 555 444 alebo v predajni.
 • K nahláseniu reklamácie potrebujete: faktúru alebo pokladničný doklad o kúpe tovaru a zmluvu Paušál na istotu.
 • Predajca alebo operátor s vami spíše reklamáciu.
 • Zabezpečíme servisnú diagnostiku reklamovanej sušičky bielizne a vybavíme všetko potrebné.

 

Ako vybavujeme reklamácie tovaru na Paušál na istotu

 • Servisný technik urobí diagnostiku a stanoví cenu opravy.
 • Keďže sušičku bielizne ste už istý čas používali a jej cena sa časom znižuje, ďalší postup bude závisieť od predpokladanej ceny opravy a zostatkovej časovej ceny sušičky bielizne.
 • Zostatková časová cena sa v prípade sušičky bielizne počíta tak, že za každý začatý mesiac používania vám z kúpnej ceny odrátame 1%. Ak ste sušičku bielizne za 500 € používali 10 mesiacov, jej zostatková cena bude 450 €.

Ak cena opravy nepresiahne zostatkovú cenu zariadenia

 • Servisný technik sušičku bielizne hneď opraví.
 • Zvyčajne servisný technik vykonáva opravu u vás doma, preto vás bude informovať, či bude fakturovať cenu opravy priamo na nás alebo bude žiadať zaplatenie opravy od vás a my vám ju potom preplatíme.
 • Ak servisnému technikovi uhradíte opravu vy, doklad o zaplatení opravy nám zašlite na e-mailovú adresu zaruka@nay.sk. Ak si želáte cenu opravy preplatiť na účet, nezabudnite nám uviesť jeho číslo. Potrebné doklady nám môžete zaslať aj poštou na adresu NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava. Cenu opravy vám preplatíme do 14 dní od doručenia dokladov.
 • V prípade, ak ste mali zapožičanú náhradnú sušičku bielizne, zabezpečíme jej zvoz a následne reklamáciu ukončíme.

Ak je cena opravy vyššia ako maximálna cena opravy alebo je tovar neopraviteľný

 • Servisný technik vystaví cenovú ponuku alebo protokol o neopraviteľnosti tovaru.
 • Zvyčajne servisný technik vykonáva diagnostiku u vás doma, preto vás bude informovať, či bude fakturovať cenu diagnostiky priamo na nás alebo bude žiadať zaplatenie od vás a my vám ju potom preplatíme.
 • Ak servisnému technikovi uhradíte diagnostiku vy, doklad o zaplatení nám zašlite na e-mailovú adresu zaruka@nay.sk. Ak si želáte cenu diagnostiky preplatiť na účet, nezabudnite nám uviesť jeho číslo. Potrebné doklady nám môžete zaslať aj poštou na adresu NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava.
 • V prípade, ak ste mali zapožičanú náhradnú sušičku bielizne, zabezpečíme jej zvoz a následne reklamáciu ukončíme.
 • Do 14 dní od doručenia vám cenu diagnostiky spolu so zostatkovou časovou cenou vyplatíme na účet alebo môžete navštíviť najbližšiu predajňu, kde vám zostatkovú cenu vyplatíme

 

Dokumenty k Paušálu na istotu

Všeobecné obchodné podmienky pre Predĺženú záruku na istotu platné od 12.2.2024

Všeobecné obchodné podmienky pre Predĺženú záruku na istotu platné od 1.10.2019

Všeobecné obchodné podmienky pre Predĺženú záruku na istotu platné od 1.10.2018