Tablety na istotu

S Paušálom na istotu na tablet získate za nízku mesačnú platbu bezplatnú opravu pri náhodnom poškodení, Helpdesk, náhradný tablet počas reklamácie a ďalšie výhody.

2560x720 TABLETY NA ISTOTU

Hlavné výhody

 1. Krytie voči náhodnému poškodeniu na 2 roky.
 2. Krytie voči krádeži a lúpeži na 2 roky.
 3. Tablet s paušalom na istotu si môžete rozložiť na nízke mesačné platby.
 4. Pri poškodení tabletu, neplatíte za opravu, diagnostiku ani náhradné diely.
 5. Náhradný tablet počas reklamácie.
 6. Ak je poškodený tablet neopraviteľný, dáme vám nový tablet v zostatkovej časovej cene alebo vám ju vyplatíme.

{accordeon Cena Paušálu na istotu}

Presná mesačná platba sa môže líšiť +/- 0,01 €. Konečnú cenu Paušálu na istotu vám vypočítame pri kúpe konkrétneho produktu v predajni.

{control feeCalculator-tablet}

{/accordeon}

{accordeon Bližšie informácie o Paušále na istotu}

 • Paušál na istotu si môžete zakúpiť k akémukoľvek tabletu v hodnote od 99 € do 2 500 €.
 • Paušál na istotu môžete zakúpiť v ktorejkoľvek predajni NAY. V e-shope sa Paušál na istotu kúpiť nedá.
 • Paušál na istotu začína platiť dňom kúpy a trvá 2 roky. Jeho platnosť sa nedá predĺžiť ani skrátiť.
 • Paušál na istotu sa dá uzavrieť len na nový tablet pri jeho kúpe. Spätne sa už kúpiť nedá.
 • Poistenie voči náhodnému poškodeniu kryje poškodenia tovaru, ktoré zákonná záruka nekryje. Príkladom je rozbitie displeja, obliatie alebo iné poškodenie tabletu.
 • V prípade krádeže alebo lúpeže stačí predložiť aj policajnú správu.
 • V prípade reklamácie tabletu s Paušálom na istotu vám dáme náhradný tablet, ktorý môžete používať počas doby, kým vašu reklamáciu nevybavíme. Náhradný tablet môže byť rovnaký alebo s obdobnými parametrami toho, ktorý ste si zakúpili s Paušálom na istotu.{/accordeon}

{accordeon Ako postupovať v prípade poškodenia tabletu}

 • Ak sa vám tablet v rámci Paušálu na istotu poškodí, prineste ho spolu s príslušenstvom do našej najbližšej predajne.
 • K nahláseniu reklamácie potrebujete: faktúru alebo pokladničný doklad o kúpe tovaru a zmluvu Paušál na istotu.
 • Predajca s vami spíše reklamáciu.
 • Zabezpečíme servisnú diagnostiku poškodeného tabletu a vybavíme všetko potrebné.{/accordeon}

{accordeon Ako vybavujeme reklamácie tovaru na Paušál na istotu}

 • Servisný technik urobí diagnostiku a stanoví cenu opravy.
 • Keďže tablet ste už istý čas používali a jeho cena sa časom znižuje, ďalší postup bude závisieť od predpokladanej ceny opravy a zostatkovej časovej ceny zariadenia.
 • Zostatková časová cena v prípade tabletu sa počíta tak, že za každý začatý mesiac používania vám z kúpnej ceny tabletu odrátame 2%. Čiže, ak ste tablet za 399 € používali 8 mesiacov, jeho zostatková cena bude 335,16€.

Ak cena opravy nepresiahne zostatkovú cenu zariadenia

 • Servisný technik tablet hneď opraví.
 • Po doručení opraveného tabletu zo servisného strediska vás budeme kontaktovať.
 • V predajni uhradíte spoluúčasť 20 € a my vám odovzdáme opravený tablet.

Ak je cena opravy vyššia ako maximálna cena opravy alebo je tovar neopraviteľný

 • Servisný technik vystaví cenovú ponuku alebo protokol o neopraviteľnosti tovaru.
 • Budeme vás informovať, že oprava je nerentabilná alebo je tablet neopraviteľný.
 • V predajni nám uhradíte spoluúčasť 20 €, ukončíme reklamáciu a vyplatíme vám zostatkovú časovú cenu.
 • Ak si za zostatkovú cenu kúpite nový tablet, Paušal na istotu nezaniká a jeho výhody môžete využívať naďalej.{/accordeon}

{accordeon Dokumenty k Paušálu na istotu}

Všeobecné poistné podmienky poistenia na istotu platné od 1.10.2019

Všeobecné poistné podmienky poistenia na istotu platné od 1.12.2016

{/accordeon}