Tablety na istotu

S Paušálom na istotu na tablet získate bezplatnú opravu pri náhodnom poškodení, náhradný tablet počas reklamácie a ďalšie výhody.

Tablety na istotu

 

Výhody Paušálu na istotu 

 • Krytie voči náhodnému poškodeniu na 2 roky.
 • Krytie voči krádeži a lúpeži na 2 roky.
 • Pri poškodení tabletu, neplatíte za opravu, diagnostiku ani náhradné diely.
 • Náhradný tablet počas reklamácie.
 • Ak je poškodený tablet neopraviteľný, dáme vám nový tablet v zostatkovej časovej cene alebo vám ju vyplatíme.

 

 Bližšie informácie o Paušále na istotu

 • Paušál na istotu si môžete zakúpiť k akémukoľvek tabletu v hodnote od 99 € do 2 500 €.
 • Paušál na istotu môžete zakúpiť v ktorejkoľvek predajni NAY alebo online.
 • Paušál na istotu začína platiť dňom kúpy a trvá 2 roky. Jeho platnosť sa nedá predĺžiť ani skrátiť.
 • Paušál na istotu sa dá uzavrieť len na nový tablet pri jeho kúpe. Spätne sa už kúpiť nedá.
 • Poistenie voči náhodnému poškodeniu kryje poškodenia tovaru, ktoré zákonná záruka nekryje. Príkladom je rozbitie displeja, obliatie alebo iné poškodenie tabletu.
 • V prípade krádeže alebo lúpeže stačí predložiť policajnú správu.
 • V prípade reklamácie tabletu s Paušálom na istotu vám dáme náhradný tablet, ktorý môžete používať počas doby, kým vašu reklamáciu nevybavíme. Náhradný tablet môže byť rovnaký alebo s obdobnými parametrami toho, ktorý ste si zakúpili s Paušálom na istotu.

 

Ako postupovať v prípade poškodenia tabletu

 • Ak sa vám tablet v rámci Paušálu na istotu poškodí, prineste ho spolu s príslušenstvom do našej najbližšej predajne.
 • K nahláseniu reklamácie potrebujete: faktúru alebo pokladničný doklad o kúpe tovaru a zmluvu Paušál na istotu.
 • Predajca s vami spíše reklamáciu.
 • Zabezpečíme servisnú diagnostiku poškodeného tabletu a vybavíme všetko potrebné.

 

Ako vybavujeme reklamácie tovaru na Paušál na istotu

 • Servisný technik urobí diagnostiku a stanoví cenu opravy.
 • Keďže tablet ste už istý čas používali a jeho cena sa časom znižuje, ďalší postup bude závisieť od predpokladanej ceny opravy a zostatkovej časovej ceny zariadenia.
 • Zostatková časová cena v prípade tabletu sa počíta tak, že za každý začatý mesiac používania vám z kúpnej ceny tabletu odrátame 2%. Čiže, ak ste tablet za 399 € používali 8 mesiacov, jeho zostatková cena bude 335,16€.

Ak cena opravy nepresiahne zostatkovú cenu zariadenia

 • Servisný technik tablet hneď opraví.
 • Po doručení opraveného tabletu zo servisného strediska vás budeme kontaktovať.
 • V predajni uhradíte spoluúčasť 20 € a my vám odovzdáme opravený tablet.

Ak je cena opravy vyššia ako maximálna cena opravy alebo je tovar neopraviteľný

 • Servisný technik vystaví cenovú ponuku alebo protokol o neopraviteľnosti tovaru.
 • Budeme vás informovať, že oprava je nerentabilná alebo je tablet neopraviteľný.
 • V predajni nám uhradíte spoluúčasť 20 €, ukončíme reklamáciu a vyplatíme vám zostatkovú časovú cenu.
 • Ak si za zostatkovú cenu kúpite nový tablet, Paušal na istotu nezaniká a jeho výhody môžete využívať naďalej.

 

Dokumenty k Paušálu na istotu

Všeobecné poistné podmienky poistenia na istotu platné od 1.10.2019

Všeobecné poistné podmienky poistenia na istotu platné od 1.12.2016