Trvalo udržateľný rozvoj zamestnancov spoločnosti NAY, a.s.

Spoločnosť NAY, a.s. realizovala v rokoch 2010 a 2011 projekt v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia pod názvom „Trvalo udržateľný rozvoj zamestnancov spoločnosti NAY, a.s.". .“ Počas trvania projektu využila spoločnosť NAY, a.s. nenávratný finančný príspevok vo výške 163.740,48 EUR na podporu rozvoja zamestnancov v obchodných domoch.

Trvalo udržateľný rozvoj zamestnancov spoločnosti NAY, a.s.

 „Priestor na vašu príležitosť.

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie atraktivity spoločnosti pre kvalifikovanú pracovnú silu a posilnenie svojej adaptability a konkurencieschopnosti na trhu, rovnako ako odstránenie izolovanosti systému vzdelávania zamestnancov od potrieb spoločnosti v meniacich sa trhových podmienkach a ich vyškolenie v jednotlivých, pre nich kľúčových zručnostiach.

NAY, a.s. realizovala tento projekt v regiónoch západného, stredného aj východného Slovenska. „V rámci znižovania nákladov sme nechceli pripustiť obmedzenie tréningov a školení pre našich zamestnancov. Pracujeme v sektore, ktorý neumožňuje vzhľadom na svoj rýchly vývoj prestávku vo vzdelávaní personálu. Napriek tlaku na znižovanie nákladov sme sa všetkými prostriedkami snažili o zachovanie štandardu a o jeho vylepšenie v prospech našich zamestnancov a v konečnom dôsledku aj zákazníkov. Okrem toho sa snažíme samozrejme o to, aby sme do spoločnosti získali tých najlepších predajcov a ponúkli im možnosť ďalšieho rastu práve u nás“, uviedla Zuzana Pavúková, vedúca oddelenenia ľudských zdrojov NAY, a.s..

Spoločnosť NAY, a.s. sa vrámci tohto projektu zamerala na vzdelávanie zamestnancov v obchodných domoch na rôznych pozíciách, od poradcov pre predaj až po manažment. K hlavným aktivitám patrili školenia zamerané na rozvoj predajných a komunikačných techník predajcov pre predaj a poradcov pre splátkový predaj, ako aj školenie manažérskych zručností pre stredný manažment a manažérov obchodných domov. Počas trvania projektu sa spoločnosti NAY, a.s. podarilo preškoliť 334 zamestnancov.

Projekt bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk      www.sia.sk     www.fsr.gov.sk