Televízory na istotu

S Paušálom na istotu na televízor získate trojročnú záruku, dovoz, inštaláciu, náhradný televízor počas reklamácie a ďalšie výhody.

Televízory na istotu

 

Výhody Paušálu na istotu

 • Predĺžená záruka o 1 rok.
 • Bezplatná doprava a odvoz starého televízora.
 • Základná inštalácia televízora.
 • 10% zľava na vybrané tovary a príslušenstvo k televízoru.
 • 50 % zľava na kalibráciu televízora.
 • V prípade reklamácie počas 3. roka, neplatíte za diagnostiku, opravu ani náhradné diely.
 • Náhradný televízor počas reklamácie.
 • Ak je televízor neopraviteľný, dáme vám nový televízor v zostatkovej časovej cene alebo vám ju vyplatíme.
 • Televízor s paušálom na istotu si môžete rozložiť so splátkami na nízke mesačné platby.

 

Bližšie informácie o Paušále na istotu

 • Paušál na istotu si môžete zakúpiť k akémukoľvek televízoru v hodnote do 6 000 €.
 • Paušál na istotu môžete zakúpiť v ktorejkoľvek predajni NAY. V e-shope sa Paušál na istotu kúpiť nedá.
 • Paušál na istotu sa dá uzavrieť len na nový televízor pri jeho nákupe. Spätne sa už kúpiť nedá.
 • Paušál na istotu začína platiť dňom kúpy a trvá 3 roky. Jeho platnosť sa nedá predĺžiť ani skrátiť.
 • Televízor s Paušálom na istotu si môžete rozložiť na nízke mesačné platby alebo ho môžete uhradiť v hotovosti. Minimálna hodnota nákupu na splátky je 100 €.
 • Predĺžená záruka začína platiť po skončení 2- ročnej zákonnej záruky. Kryje poruchy televízora, ktoré vznikli bežným používaním. Mechanické poškodenia tovaru predĺžená záruka nekryje.
 • Pri kúpe televízora s Paušálom na istotu získate komfortnú dopravu zadarmo. V rámci komfortnej dopravy si môžete vybrať dátum a časový interval doručenia. Televízor vynesieme do bytu, umiestnime na vybrané miesto a odvezieme obalový materiál. V prípade záujmu odvezieme aj starý televízor.
 • Pri kúpe televízora s Paušálom na istotu môžete využiť 50 % zľavu na kalibráciu televízora.
 • Bližšie informácie o kalibrácii nájdete tu.
 • Pri kúpe televízora s Paušálom na istotu získate v predajni kupón s 10% zľavou na vybrané tovary a príslušenstvo k televízorom. Kupón môžete využiť v ktorejkoľvek predajni NAY počas platnosti Paušálu na istotu.
 • V prípade reklamácie televízora s Paušálom na istotu vám dáme náhradný televízor, ktorý môžete používať počas doby, kým vašu reklamáciu nevybavíme. Náhradný televízor môže byť rovnaký alebo s obdobnými parametrami toho, ktorý ste si zakúpili s Paušálom na istotu. V prípade potreby vám náhradný televízor odvezieme a po skončení reklamácie zabezpečíme aj jeho zvoz.

 

Ako postupovať v prípade reklamácie televízora

 • Ak sa vám televízor v rámci Paušálu na istotu pokazí, prineste ho spolu s príslušenstvom do našej najbližšej predajne.
 • Ak je reklamovaný televízor väčších rozmerov, reklamáciu hláste na infolinke 02/44 555 444.
 • K nahláseniu reklamácie potrebujete: faktúru alebo pokladničný doklad o kúpe tovaru a zmluvu Paušál na istotu.
 • Predajca alebo operátor s vami spíše reklamáciu.
 • Odovzdáme vám náhradný televízor.
 • Zabezpečíme servisnú diagnostiku reklamovaného televízora a vybavíme všetko potrebné.

 

Ako vybavujeme reklamácie tovaru na Paušál na istotu

 • Servisné stredisko urobí diagnostiku a stanoví cenu opravy.
 • Keďže televízor ste už istý čas používali a jeho cena sa časom znižuje, ďalší postup bude závisieť od predpokladanej ceny opravy a zostatkovej časovej ceny televízora.
 • Zostatková časová cena v prípade televízora sa počíta tak, že za každý začatý mesiac používania vám z kúpnej ceny odrátame 1%. Ak ste televízor za 600 € používali 10 mesiacov, jeho zostatková cena bude 540 €.

Ak cena opravy nepresiahne zostatkovú cenu zariadenia

 • Servisný technik televízor hneď opraví.
 • Po doručení opraveného televízora zo servisného strediska vás budeme kontaktovať.
 • Ak servisný technik vykonáva opravu u vás doma, bude vás informovať, či bude fakturovať cenu opravy priamo na nás alebo bude žiadať zaplatenie opravy od vás a my vám ju potom preplatíme.
 • Ak servisnému technikovi uhradíte opravu vy, doklad o zaplatení opravy nám zašlite na e-mailovú adresu zaruka@nay.sk. Ak si želáte cenu opravy preplatiť na účet, nezabudnite nám uviesť jeho číslo. Potrebné doklady nám môžete zaslať aj poštou na adresu NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava. Cenu opravy vám preplatíme do 14 dní od doručenia dokladov.
 • Vrátite nám zapožičaný televízor, aby sme nahlásenú reklamáciu mohli ukončiť.

Ak je cena opravy vyššia ako maximálna cena opravy alebo je tovar neopraviteľný

 • Servisný technik vystaví cenovú ponuku alebo protokol o neopraviteľnosti tovaru.
 • Po doručení servisného vyjadrenia vás budeme informovať o neopraviteľnosti.
 • Ak servisný technik vykonáva diagnostiku u vás doma, bude vás informovať, či bude fakturovať cenu diagnostiky priamo na nás alebo bude žiadať jej zapletenie od vás a my vám ju potom preplatíme.
 • Ak servisnému technikovi uhradíte diagnostiku vy, doklad o zaplatení nám zašlite na e-mailovú adresu zaruka@nay.sk. Ak si želáte cenu diagnostiky preplatiť na účet, nezabudnite nám uviesť jeho číslo. Potrebné doklady nám môžete zaslať aj poštou na adresu NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava.
 • Vrátite nám zapožičaný televízor, aby sme nahlásenú reklamáciu mohli ukončiť.
 • Do 14 dní od doručenia vám cenu diagnostiky spolu so zostatkovou časovou cenou preplatíme na účet alebo môžete navštíviť najbližšiu predajňu, kde vám zostatkovú cenu preplatíme.

 

Dokumenty k Paušálu na istotu

Všeobecné obchodné podmienky pre Predĺženú záruku na istotu platné od 12.2.2024

Všeobecné obchodné podmienky pre Predĺženú záruku na istotu platné od 1.10.2019

Všeobecné obchodné podmienky pre Predĺženú záruku na istotu platné od 1.10.2018