Upozornenie - potenciálne nebezpečný výrobok Electrolux

Spoločnosť Electrolux zistila bezpečnostné riziko pri niektorých tyčových vysávačoch Electrolux PF91-4IG, PF91-ALRGY a PF91-6IBM.

Oddelenie kontroly kvality výrobkov spoločnosti Electrolux zistilo bezpečnostné riziko pri niektorých tyčových vysávačoch Electrolux Pure F9. Dôvodom je problém s komponentom, ktorý sa môže za určitých okolností prehrievať a v ojedinelých prípadoch spôsobiť samovznietenie vysávača.

Z tohto dôvodu prosíme všetkých zákazníkov, ktorí si u nás zakúpili, ktorýkoľvek z tyčových vysávačov Electrolux PF91-4IG, PF91-ALRGY alebo PF91-6IBM, aby si podľa sériového čísla skontrolovali, či ich vysávač nepatrí do rizikovej skupiny.

Tabuľku so zoznamom sériových čísel potenciálne nebezpečných produktov nájdete tu.

Ak vlastníte výrobok s niektorým z uvedených sériových alebo produktových čísel, vysávač v žiadnom prípade nepoužívajte, ani nevkladajte do nabíjacej stanice a stanicu odpojte. Následne bezodkladne kontaktujte zákaznícke centrum Electrolux na adrese: zakaznicke.centrum@electrolux.com a dohodnite sa na vrátení výrobku a následnej kompenzácii.

Viac informácií nájdete tu.