YAMAHA

Servisné stredisko YAMAHA

  Interel
ADRESA: Prievozská 5, 821 09 Bratislava
TELEFÓN: 02/53 418 071
E-MAIL: service@interel-service.sk
  TV - AV Elektronic, s. r. o.
ADRESA: Pribinova 8725/54, 010 01 Žilina
TELEFÓN:  041/562 6061
E-MAIL: tvav@tvav.sk
WEB: http://www.tvav.sk/o_nas/kontakt/kontakt.php
  T.V.A. Servis s.r.o.
ADRESA: Južná trieda 48/D, Košice, 040 01
TELEFÓN:  055/6338501
E-MAIL: tvaservis@tvaservis.sk
WEB: http://www.tvaservis.sk/-kontakt
  SERVIS ELEKTRONIKY, s.r.o.
ADRESA: Údernícka 11, Bratislava - Petržalka
TELEFÓN:  02 68 245 245, 0905 353 130
E-MAIL: servis@elektroniky.sk
WEB: http://servis.elektroniky.sk/kontakt