Zber a recyklácia elektroodpadu

V našich predajniach môžete bezplatne odovzdať drobný elektroodpad, batérie a žiarivky. Väčšie produkty u nás môžete odovzdať pri nákupe rovnakého druhu produktu.

Zber a recyklácia elektroodpadu

 

Prečo je dôležité recyklovať elektroodpad a použité batérie a akumulátory?

  • Odovzdaný elektroodpad a použité batérie skončia na správnom mieste – v spracovateľskom závode.
  • Ekologickým spracovaním starých elektrospotrebičov sa získavajú druhotné suroviny, ktoré budú využité na výrobu nových produktov (napr. železné a neželezné kovy, drahé kovy, plasty, sklo).
  • Ekologickým spracovaním sa šetria prírodné zdroje (nerastné bohatstvo krajiny) a chráni životné prostredie (voda, vzduch, pôda) pred znečistením nebezpečnými látkami ako sú freóny a ťažké kovy.
  • Ekologickým spracovaním sa predchádza civilizačným ochoreniam a chráni sa zdravie ľudí.

 

Aký elektroodpad môžete recyklovať?

  • prenosné batérie
  • žiarivky
  • elektrozariadenia (napr. počítače, tlačiarne, mobily, fény, elektrické zubné kefky, mikrovlnky, rádiá, notebooky, televízory, žehličky, chladničky, práčky, umývačky riadu)

V našich predajniach môžete bezplatne odovzdať rozmernejší elektroodpad iba pri kúpe rovnakého druhu nového spotrebiča. Prenosné batérie, žiarivky a drobný elektroodpad (do 25cm) je možné odovzdať aj bez kúpy nového produktu.

 

Kde môžete bezplatne odovzdať elektroodpad?

Spätný zber a ekologické spracovanie zabezpečujeme v spolupráci so spoločnosťou SEWA.